9 direkte Treffer gefunden für: yağ


50 indirekte Treffer gefunden für: yağ

Deutsch Türkisch
die Abdeckklappe {sub} {f} [z.B. für Schmiernippel] yağlama borucuğu kapağı
Abfangen des Niederschlags {sub} {n} yağmur tutma
abgeschmiert {adj} yağlanmış
abschmeicheln {v} yağ çekerek elde etmek
der Abschmierapparat {sub} {m} yağlama pistolesi
die Abschmierausrüstung {sub} {f} yağlama ekipmanı
der Abschmierdienst {sub} {m} yağlama servisi
das Abschmieren {sub} {n} yağlama
abschmieren {v} [schmierte ab, hat abgeschmiert] yağlamak
abschmierend {adj} yağlayan
der Abschmierer {sub} {m} yağlayıcı
das Abschmierfett {sub} {n} yağlama gresi
das Abschmiergerät {sub} {n} yağlama cihazı
die Abschmierhäufigkeit {sub} {f} yağlama sıklığı
der Abschmiernippel {sub} {m} yağlama nipeli
der Abschmierplan {sub} {m} yağlama planı
die Abschmierpresse {sub} {f} yağlama presi
die Abschmierstand {sub} {f} yağlama postası
die Abschmierstation {sub} {f} yağlama istasyonu
die Abschmierung {sub} {f} yağlama
der Abschschmierdienst {sub} {m} yağlama istasyonu
abschöpfen {v} [Fett: schöpfte ab, hat abgeschöpft] yağını almak
abschöpfen {v} [schöpfte ab, hat abgeschöpft] yağını almak
die Abspülung {sub} {f} [Regen] yağmur erozyonu
der Abstreifring {sub} {m} yağ segmanı
das Abölen {sub} {n} yağlama
abölen {v} yağlamak
Adenoma sebaceum {sub} {n} yağ bezi tümörü
Adenoma sebaceum senile {sub} {n} yağ bezi tümörü
die adipoes {sub} {f} yağ ve kilo fazlalığı
Adipositas hepatis {sub} {f} yağ karaciğer
adiposogenitale Dystrophie {sub} {f} yağlanma eğilimi
die Adipozele {sub} {f} yağ içeren kırılma
der Adipozyt {sub} {m} yağ hücresi
die Adipozyten {sub} {pl} yağ hücreleri
die Adipozytendifferenzierung {sub} {f} yağ hücrelerini bölme
die Aliphate {sub} {pl} yağ asitleri
aliphatische Verbindung {sub} {f} yağ asidi
aliphatische Verbindungen {sub} {pl} [Naturwissenschaft] yağ asitleri
aliphatische Verbindungen {sub} {pl} yağ asitleri
das Alkanolamin {sub} {n} yağ sıvı
der Allstift {sub} {m} yağ kalem
anfetten {v} yağlamak
die Anfettung {sub} {f} yağlama
Anordnungsplan ölhydraulische Anlage {sub} {m} yağ hidrolik tesisi düzenleme planı
anschmieren {v} [schmierte an, hat angeschmiert] yağlamak
ansetzen {v} [setzte an, hat angesetzt] yağ bağlamak
die Anstrichfarbe {sub} {f} yağ boya
der Anstrichfarbenverbrauch {sub} {m} yağ boya tüketimi
Anzeichen für Regen {sub} {n} yağmur belirtisi
0.002s