11 direkte Treffer gefunden für: yükseklik


77 indirekte Treffer gefunden für: yükseklik

Deutsch Türkisch
die Absturztreppe {sub} {f} yükseklik farkı olan yerlerde yapılan sahanlık
die Akrophobie {sub} {f} yükseklik korkusu
das Altimeter {sub} {n} yükseklikölçer
an Höhenangst leiden {v} yükseklikten korkmak
Änderung der Höhe {sub} {f} yükseklik değişimi
die Bathophobie {sub} {f} yükseklik korkusu
die Bergkrankheit {sub} {f} yükseklik hastalığı
die Erhabenheiten {sub} {pl} yükseklikler
der Erhebungswinkel {sub} {m} yükseklik açısı
Handrad zur Höhenverstellung {sub} {n} yükseklik ayarlayıcı el çarkı
die Höhebestimmung {sub} {f} yükseklik tayini
die Höhegrenze {sub} {f} yükseklik sınırı
die Höhen {sub} {pl} yükseklikler
Höhen und Tiefen yükseklik ve alçaklıklar
die Höhenabmessung {sub} {f} yükseklik ölçmesi
der Höhenabstand {sub} {m} yükseklik mesafesi
die Höhenabweichung {sub} {f} yükseklik sapması
die Höhenangabe {sub} {f} yükseklik verisi
die Höhenangst {sub} {f} yükseklik korkusu
die Höhenanmessung {sub} {f} yükseklik ölçüsü
die Höhenanpassung {sub} {f} yükseklik uyarlaması
der Höhenausgleich {sub} {m} yükseklik dengeleme
der Höhenbereich {sub} {m} yükseklik kısmı
die Höhenbestimmung {sub} {f} yükseklik tayini
die Höhenbezugsfläche {sub} {f} yükseklik mukayese yüzeyi
die Höhendiagnostik {sub} {f} yükseklik tanısı
die Höhendifferenz {sub} {f} yükseklik farkı
die Höheneinheit {sub} {f} yükseklik birimi
der Höheneinsatz {sub} {m} yükseklik faaliyeti
die Höheneinstellung {sub} {f} yükseklik ayarı
die Höheneinwirkung {sub} {f} yükseklik etkisi
der Höhenexponent {sub} {m} yükseklik katsayısı
der Höhenfestpunkt {sub} {m} yükseklik sabit noktası
der Höhenfeststeller {sub} {m} yükseklik tespit edici
das Höhenklima {sub} {n} yükseklik iklimi
die Höhenkontrolle {sub} {f} yükseklik kontrolu
der Höhenkonzept {sub} {m} yükseklik tasarımı
die Höhenkorrektur {sub} {f} yükseklik ayarı
der Höhenkorrekturdruck {sub} {m} yükseklik ayarı basıncı
höhenkrank {adj} yükseklik hastası
der Höhenkranker {sub} {m} yükseklik hastası kişi
die Höhenkrankheit {sub} {f} yükseklik korkusu
der Höhenkreis {sub} {m} yükseklik çevresi
die Höhenkrämpfe {sub} {pl} yükseklik krampları
die Höhenkurve {sub} {f} yükseklik eğrisi
die Höhenlage {sub} {f} yükseklik durumu
die Höhenlinie {sub} {f} yükseklik hattı
die Höhenlinien {sub} {pl} yükseklik hatları
der Höhenlinienabstand {sub} {m} yükseklik hatları mnesafesi
die Höhenlinienkarte {sub} {f} yükseklik hatları kartı
die Höhenmarke {sub} {f} yükseklik işareti
absolute Höhe {sub} {f} mutlak yükseklik
absolute Höhe {sub} {f} tam yükseklik
die Außenhöhe {sub} {f} dış yükseklik
der Barometerstand {sub} {m} barometrik yükseklik
die Bodenfreiheit {sub} {f} [Verkehsmittel] yerden yükseklik
Breite und Höhe genişlik ve yükseklik
die Durchblickhöhe {sub} {f} bakılabilen yükseklik
die Durchschnittshöhe {sub} {f} ortalama yükseklik
erstrebte Höhe {sub} {f} hedef alınan yükseklik
die Gebietsniederschlagshöhe {sub} {f} bölgede yağmur düşen yükseklik
die Gesamthöhe {sub} {f} toplam yükseklik
geschätzte Höhe {sub} {f} tahmini yükseklik
Höhe der Wahrscheinlichkeit {sub} {f} olası yükseklik
Höhe einer Summe {sub} {f} toplam yükseklik
Höhe von Boden {sub} {f} tabandan yükseklik
Höhe von zwei Metern {sub} {f} iki metre yükseklik
Höhe über dem Meer {sub} {f} denizden yükseklik
Höhe über dem Meeresspiegel {sub} {f} deniz seviyesinde yükseklik
Höhe über Meer {sub} {f} denizden yükseklik
Höhe über See {sub} {f} gölden yükseklik
Höhe, absolute- {sub} {f} kesin yükseklik
Höhe, lichte- {sub} {f} görünen yükseklik
ideale Höhe {sub} {f} ideal yükseklik
die Innenhöhe {sub} {f} yükseklik
kleine Höhe {sub} {f} az yükseklik
kritische Höhe {sub} {f} kritik yükseklik
0.003s