Keine direkten Treffer gefunden für: yükümlülüğü

Deutsch Türkisch

34 indirekte Treffer gefunden für: yükümlülüğü

Deutsch Türkisch
aktivierungspflichtiger Aufwand {sub} {m} yükümlülüğü taşıyan harcama
am Hals haben yükümlülüğünde olmak
am Halse haben yükümlülüğünde olmak
die Haftungsablehnung {sub} {f} yükümlülüğü reddetme
die Haftungsanerkenntnis {sub} {f} yükümlülüğü kabullenme
Nichteinhaltung der Verpflichtung yükümlülüğün yerine getirilmemesi
obliegen {v} [z. B. Verantwortung] yükümlülüğü olmak
die Pflichtverletzung {sub} {f} yükümlülüğün ihlali
abgabepflichtig {adj} harç veya vergi ödeme yükümlülüğü
die Abzugspflicht {sub} {f} çekme yükümlülüğü
das Akzeptobligo {sub} {n} kabul yükümlülüğü
die Anbietungspflicht {sub} {f} satışa arz yükümlülüğü
die Anmeldepflicht {sub} {f} başvuru yükümlülüğü
die Anmeldepflicht {sub} {f} bildirme yükümlülüğü
die Anmeldepflicht {sub} {f} kayıt yükümlülüğü
die Annahmepflicht {sub} {f} kabul etme yükümlülüğü
die Annahmepflicht {sub} {f} teslim alma yükümlülüğü
die Anwesenheitspflicht {sub} {f} hazır bulunma yükümlülüğü
die Anzeigepflicht {sub} {f} [Juristisch] ihbar yükümlülüğü
die Anzeigepflicht {sub} {f} ihbar yükümlülüğü
die Anzeigepflicht {sub} {f} ihbat yükümlülüğü
Apothekenpflichtig {adj} bir ilacın eczanede satılma yükümlülüğü
die Arbeitspflicht {sub} {f} [Juristisch] çalışma yükümlülüğü
Arzthaftung für Kunstfehler {sub} {f} hatalar için doktor yükümlülüğü
die Aufbewahrungspflicht {sub} {f} saklama yükümlülüğü
die Aufklärungspflicht {sub} {f} aydınlatma yükümlülüğü
die Aufsichtspflicht {sub} {f} denetim yükümlülüğü
die Aufsichtspflicht {sub} {f} denetleme yükümlülüğü
die Aufsichtspflicht {sub} {f} gözetim yükümlülüğü
Aufsichtspflicht der Eltern {sub} {f} [Juristisch] ana-babanın denetim yükümlülüğü
die Auskunftspflicht {sub} {f} [Juristisch] bilgilendirme yükümlülüğü
die Auskunftspflicht {sub} {f} bilgi verme yükümlülüğü
die Auskunftspflicht {sub} {f} danışma yükümlülüğü
ärztliche Schweigepflicht {sub} {f} doktor gizlilik yükümlülüğü
0.002s