Keine direkten Treffer gefunden für: yükü

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: yükü

Deutsch Türkisch
Abbildung der Verbindlichkeiten {v} yükümlülüklerin görüntülenmesi
abladen {v} [Lastwagen] yükü indirmek
Abmessung der Fracht {sub} {f} yükün ebadını ölçme
aktivierungspflichtiger Aufwand {sub} {m} yükümlülüğü taşıyan harcama
am Hals haben yükümlülüğünde olmak
am Halse haben yükümlülüğünde olmak
Anhängen der Last {sub} {f} yükü asmak
die Auflage {sub} {f} [Juristisch] yüküm
die Auflage {sub} {f} yükümlülük
die Auflagen {sub} {pl} yükümlülükler
Auflagen machen {v} yükümlülükler koymak
die Auflagenangabe {sub} {f} yükümlülük bildirisi
auflagenfrei {adj} yükümlülüksüz
die Auflagenkontrolle {sub} {f} yükümlülük kontrolu
der Auftrag {sub} {m} yüküm
Befreiung von einer Verbindlichkeit {sub} {f} yükümlülükten kurtarma
belastbar {adj} yükü kaldırabilir
belastetes Eigentum yükümlü mülkiyet
die Belastung {sub} {f} yükümlülük
die Belastungsverteilung {sub} {f} yükün dağılışı
die Bindung {sub} {f} yükümlülük
das Damnationslegat {sub} {n} yükümlülük yükleyen vasiyet
dass die Ware entladen wird yükün boşaldığını
die Fracht tragen yükü taşımak
die Fracht übernehmen yükü teslim almak
die Fracht übernehmen und bezahlen yükü teslim almak ve ödemek
die Last tragen yükü taşımak
die Dienstobliegenheit {sub} {f} yükümlülük
die Dienstobliegenheiten {sub} {pl} yükümlülükler
die Dienstpflicht {sub} {f} yükümlülük
dienstpflichtig {adj} yükümlü
der Dienstpflichtiger {sub} {m} yükümlü olan
Dienstpflichtigern [den~] yükümlü olanlara
eine Fracht befördern yükü taşımak
eine Ladung löschen yükü boşaltmak
eine Ladung über Bord werfen yükü gemiden atmak
engagieren {v} yükümlülük üstlenmek
engagierte Person {sub} {f} yükümlülük üstlenen kişi
die engagierten {sub} {pl} yükümlülük üstlenenler
entladen {v} yükü indirmek
entlasten {v} yükü almak
die Entlastung {sub} {f} [Arbeitsminderung] yükü hafifletme
die Entlastungszone {sub} {f} yükü hafifletilen bölge
die Exonaration {sub} {f} yükü azaltma
exonerieren {v} yükü azaltmak
Fracht entladen {sub} {f} yükü boşaltmak
Fracht umschlagen {sub} {f} yükü devretmek
Fracht zusammenstellen yükü yerleştirmek
Fracht über Bord werfen {sub} {f} yükü gemiden atmak
Fracht übernehmen und bezahlen {sub} {f} yükü teslim almak ve ödemek
0.003s