24 direkte Treffer gefunden für: verlegen


45 indirekte Treffer gefunden für: verlegen

Deutsch Türkisch
verlegen machen {v} utandırmak
verlegen machend {adj} utandıran
verlegen sein {v} utangaç olmak
verlegen werden {v} mahcup olmak
verlegen, auf Putz- {v} sıva üstüne kablo döşemek
die Verlegenheit {sub} {f} [missliche Lage] kötü durum
die Verlegenheit {sub} {f} [missliche Lage] sıkıntı
die Verlegenheit {sub} {f} [Schüchternheit] mahcubiyet
die Verlegenheit {sub} {f} [Schüchternheit] mahcupluk
die Verlegenheit {sub} {f} [Schüchternheit] sıkılganlık
die Verlegenheit {sub} {f} [Schüchternheit] utangaçlık
die Verlegenheit {sub} {f} zor durum
die Verlegenheit {sub} {f} çekingenlik
die Verlegenheiten {sub} {pl} [missliche Lage] sıkıntılar
die Verlegenheiten {sub} {pl} [Schüchternheit] mahcupluklar
die Verlegenheitslösung {sub} {f} geçici çözüm
die Verlegenheitslösung {sub} {f} idarei maslahat
die Verlegenheitslösung {sub} {f} o an başka türlüsü olmayan çözüm
die Verlegenheitspause {sub} {f} sıkıcı bir durumda kısa sessizlik
die Fälligkeit vorverlegen vadeyi öne almak
ein Bahngleis verlegen bir demiryolunun yerini değiştirmek
ein Buch verlegen bir kitabı yayınlamak
ein Büro verlegen {v} bir büronun yerini değiştirmek
ein Kabel verlegen {v} bir kablo döşemek
eine Akte verlegen {v} evrağı kaybetmek
eine Akte verlegen {v} evrağı bulamadığı bir yere koymak
eine Geschäftsstelle verlegen firma merkezini başka yere aktarmak
in die Erde verlegen {v} toprağa döşemek
jemandem den Weg verlegen {v} önünü kesmek
Kabel verlegen {v} kablo döşemek
Kabel verlegen {v} kabloyu döşemek
Kabel verlegen {v} kabloyu gömmek
macht verlegen [es~] şaşırtıyor
nicht um Worte verlegen hazır cevap
Rohre verlegen {v} boru döşemek
das Rohrverlegen {sub} {n} boru döşeme
sehr verlegen çok utangaç
sehr verlegen çok sıkılgan
seinen Wohnsitz ins Ausland verlegen {v} ikâmetini yurt dışına taşımak
sich auf etwas verlegen {v} girişmek
sich auf etwas verlegen {v} kendini başka bir şeye vermek
sich auf etwas verlegen {v} kendini vermek
umverlegen {v} yerini değiştirnek
unter Putz verlegen {v} sıva altına döşemek
vorverlegen {v} [lag vor, hat vorgelegt] ileri kaydırmak
0.003s