19 direkte Treffer gefunden für: verhalten


50 indirekte Treffer gefunden für: verhalten

Deutsch Türkisch
Verhalten gegenüber Ausländern {sub} {n} yabancılara karşı davranış
Verhalten in der Masse {sub} {n} toplulukta davranış
verhalten, sich... {v} davranmak
die Verhaltensanalyse {sub} {f} aktüel davranışın sebepleri ve etkilerinin araştırılması
die Verhaltensanalyse {sub} {f} davranış analizi
verhaltensauffällig {adj} davranışıyla dikkati çeken
Verhaltensauffällig {adj} göze batan davranışlı
die Verhaltensauffälligkeit {sub} {f} göze batan davranış
die Verhaltensauffälligkeiten {sub} {pl} davranışta göze batıcılık
die Verhaltensauffälligkeiten {sub} {pl} göze batıcı davranışlar
die Verhaltensbewertung {sub} {f} davranış değerlendirmesi
das Verhaltensdefizit {sub} {n} davranış eksikliği
die Verhaltenseigenschaft {sub} {f} davranış özelliği
die Verhaltenseigenschaften {sub} {pl} davranış özellikleri
der Verhaltensfehler {sub} {m} davranış hatası
die Verhaltensflexibilität {sub} {f} davranış esnekliği
die Verhaltensformung {sub} {f} davranış biçimlenmesi
die Verhaltensformung {sub} {f} davranış şekillenmesi
der Verhaltensforscher {sub} {m} davranışbilimci
die Verhaltensforschung {sub} {f} [bei Tieren] (hayvanlarda) davranış araştırması
die Verhaltensforschung {sub} {f} [psychologisch] davranış araştırması
die Verhaltensforschung {sub} {f} [psychologisch] davranışcılık
die Verhaltensforschung {sub} {f} davranış bilimi
die Verhaltensforschung {sub} {f} davranış biçimlerini inceleme
die Verhaltensforschungen {sub} {pl} [psychologisch] davranış araştırmaları
die Verhaltensfragen {sub} {pl} davranış soruları
das Verhaltensgesetz {sub} {n} davranış kanunu
verhaltensgestört {adj} davranış bozukluğu gösteren
Verhaltensgestört {adj} davranış bozukluğu olan
die Verhaltensgestörtheit {sub} {f} davranış bozukluğu
die Verhaltenshaftung {sub} {f} davranış sorumluluğu
die Verhaltensmassregeln {sub} {pl} davranış kuralları
die Verhaltensmaßregel {sub} {f} davranış kuralı
die Verhaltensmedizin {sub} {f} davranışsal tıp
die Verhaltensmodifikation {sub} {f} davranış düzeltmesi
verhaltensmodifizierend {adj} davranış düzeltici
das Verhaltensmuster {sub} {n} davranış kalıbı
das Verhaltensmuster {sub} {n} davranış şeması
verhaltensmäßig {adj} davranış açısından
die Verhaltensnorm {sub} {f} davranış normu
die Verhaltensnormen {sub} {pl} davranış normları
verhaltensorientiert {adj} davranış yönelimi
die Verhaltensprobleme {sub} {pl} davranış sorunları
verhaltensprägend {adj} davranış belirleyici
die Verhaltenspsychologie {sub} {f} davranış ruhbilimi
die Verhaltensregeln {sub} {pl} [für militärische Kräfte] disiplin kuralları
Verhaltensregeln beschließen {v} davranış kuralları belirlemek
die Verhaltensregulierung {sub} {f} davranış düzenlemesi
die Verhaltenssituation {sub} {f} davranış durumu
die Verhaltensskala {sub} {f} davranış masdarı
0.002s