3 direkte Treffer gefunden für: vücut

Deutsch Türkisch
der Körper {sub} {m} vücut
der Leib {sub} {m} [Körper] vücut
das Soma {sub} {n} [Med.] vücut

70 indirekte Treffer gefunden für: vücut

Deutsch Türkisch
die Abduktion {sub} {f} vücut uzuvlarından herhangi birini yana çekme
abgeschiedene Seele {sub} {f} vücuttan ayrılmış ruh
abgeschiedener Geist {sub} {m} vücuttan ayrılmış ruh
Abnahme des Fiebers {sub} {f} vücut ısısının azalaması
Abnahme des Körperwassers {sub} {f} vücut sıvısının azalaması
abspreizen {v} [spreizte ab, hat abgespreizt] vücuttan uzaklaştırmak
Abstoßung durch den Körper {sub} {f} vücut tarafından reddetme
abwehrgeschwächte Person {sub} {f} vücut direnci zayıf insan
abwehrgesund {adj} vücut direnci sağlam
die Abwehrkräfte {sub} {pl} vücut dirençleri
Abwehrkräfte haben {v} vücut direnci olma
die Abwinklung {sub} {f} [Med.] vücut organlarının normal ölçüden sapması
das Adenosin {sub} {n} vücut hücrelerinin fonksiyonlarını ayarlayan molekül
die Adenosine {sub} {pl} vücut hücrelerinin fonksiyonlarını ayarlayan moleküller
adipöser Gynandrismus {sub} {m} vücut ve ruhsal açıdan erkek çocuğun dişileşmesi
die Akrodermatitis {sub} {f} vücut ekstremitelerinde deri hastalığı
die Akrokeratose {sub} {f} vücut ekstrimetelerinin nasırlaşması
die Akrozyanose {sub} {f} vücut ekstrimitelerinin mavileşmesi
Aktivitätsaufnahme durch den Körper {sub} {f} vücut tarafından aktivite hazmı
der Albinismus {sub} {m} vücutta boyar madde eksikliği
albinotisch {adj} vücutta boyar madde eksikliği olan
am Körper versteckt vücutta saklI
das Ameisenlaufen {sub} {n} vücutta karıncalanma
das Ameisenlaufen {sub} {n} vücutta uyuşma
anabol {adj} vücuttaki protein maddesini çoğaltan
anabole Hormone {sub} {pl} vücuttaki protein maddesini çoğaltan hormonlar
die Anabolika {sub} {pl} vücuttaki protein maddesini çoğaltan müstahzarlar
das Anabolikum {sub} {n} vücuttaki protein maddesini çoğaltan müstahzar
der Anabolismus {sub} {m} vücuttaki madde özelliklerinin gelişimi
die Anflutung {sub} {f} vücutta dağılma
auf dem Körper vücutda
die Aufblähung {sub} {f} vücut şişmesi
der Ausgleichssport {sub} {m} vücut dengeleme sporu
ausleiten {v} vücuttaki zararlı maddelerin metabolizma destekli atılmasını sağlamak
ausleitende Verfahren {sub} {n} vücuttaki zararlı maddelerin metabolizma destekli atılmasını sağlama metodu
die Ausleitung {sub} {f} vücuttaki zararlı maddelerin metabolizma destekli atılmasını sağlama
Ausscheiden von Giftstoffen {sub} {n} [aus dem Körper] vücuttan zehirli maddeleri atma
die Autodigestion {sub} {f} vücut dokularının kendi kendini sindirmesi
die Autolyse {sub} {f} vücutta kendiliğinden yumurta akı azalması
außerhalb des Körpers vücut dışında
Änderung des Immunsystems {sub} {f} vücut direncinin değişimi
Bewertung der körperlichen Eignung {sub} {f} vücut uygunluğunun değerlendirmesi
die Blutleere {sub} {f} [Med.] vücuttaki bir organa az kan gitmesi veya hiç kan gitmemesi
der Body-Mass-Index {sub} {m} vücut ölçü endeksi
der Bodybuilder {sub} {m} vücut geliştirici
das Bodybuilding {sub} {n} vücut geliştirme
das Boloskop {sub} {n} vücuttaki yabancı organizmaları belirleyen alet
Chemotherapie außerhalb des Körpers {sub} {f} vücut dışında kemoterapi
das Dekolletee {sub} {n} vücutta göğüs ve boyun kısmı
die Depilation {sub} {f} vücuttaki istenmeyen tüylerin alınması
depilieren {v} vücuttaki istenmeyen tüyleri almak
die Doppelheit {sub} {f} çifte vücut
ein Körper, an dem alles an der richtigen Stelle sitzt her tarafı ndüzgün bir vücut
elastischer Körper {sub} {m} esnek vücut
elegante Figur {sub} {f} bakımlı vücut
farbiger Körper {sub} {m} siyah vücut
der Fettkörper {sub} {m} yağlı vücut
gesunder Körper {sub} {m} sağlam vücut
kräftiger Körper {sub} {m} kuvvetli vücut
Körper in Bewegung {sub} {m} hareket halindeki vücut
Körper mit Rippen kaburgalı vücut
mädchenhafter Körper {sub} {m} kız vücüduna benzer vücut
das Oberleib {sub} {n} üst vücut
plastischer Körper {sub} {m} plastik vücut
der Schwarzkörper {sub} {m} siyah vücut
der Schwielenkörper {sub} {m} nasırlı vücut
der Streifenkörper {sub} {m} çizgili vücut
der Superkörper {sub} {m} harika vücut
toter Körper {sub} {m} ölü vücut
der Wasserkörper {sub} {m} su birikmiş vücut
0.003s