6 direkte Treffer gefunden für: uzakta


50 indirekte Treffer gefunden für: uzakta

Deutsch Türkisch
ab sein {v} uzakta bulunmak
abliegen {v} [lag ab, ist abgelegen] uzakta olmak
abliegend {adj} uzakta olan
absitzend {adj} uzakta oturan
Abstand halten {v} uzaktan takip etmek
Abstand halten {v} [Autofahrt] uzaktan takip etmek
der Abstandszünder {sub} {m} uzaktan kumandalı ateşleme tertibatı
die Angebetete {sub} {f} uzaktan sevilen sevgili
aus der Ferne uzaktan
aus Ferne uzaktan
Auto mit Fernsteuerung {sub} {n} uzaktan kumandalı otomobil
bei weitem nicht uzaktan yakından ilgisi yok
blind spielen {v} uzaktan oynamak
das Blindspiel {sub} {n} uzaktan oynama
die Datenfernverarbeitung {sub} {f} uzaktan bilgiişlem
der Datenfernverarbeitungsmonitor {sub} {m} uzaktan bilgiişlem denetliği
der Datenfernverarbeitungsmonitor {sub} {m} uzaktan bilgiişlem izleyicisi
das Datenfernverarbeitungsnetz {sub} {n} uzaktan bilgiişlem ağı
das Datenfernverarbeitungssystem {sub} {n} uzaktan bilgiişlem dizgesi
die Datenfernübertragung {sub} {f} uzaktan bilgi iletimi
digitales Fernkopieren {sub} {n} uzaktan dijital kopyalama
distaler Zentralisierer {sub} {m} uzakta merkezleştirici
der Distanzkauf {sub} {m} uzaktan postayla alım
der Distanzkauf {sub} {m} uzaktan telefonla alım
das Distanzrelais {sub} {n} uzaktan kumandalı röle
der Distanzschuss {sub} {m} uzaktan ateş etme
der Distanzschuss {sub} {m} uzaktan silah atma
der Distanzwechsel {sub} {m} uzaktan takas etmek
der Distanzwechsel {sub} {m} uzaktan ödeşmek
elektrisches Fernmessgerät {sub} {n} uzaktan kumandalı elektrikli suni
entfernt liegend uzakta duran
entfernt stehendes Datenendgerät {sub} {n} uzakta duran veri aleti
entfernt verwandt uzaktan akraba
entfernte Bekanntschaft {sub} {f} uzaktan tanışma
entfernte Benutzer {sub} {pl} uzaktaki kullanıcılar
entfernter Verwandter {sub} {m} uzaktan hısım
entferntes Anmelden {sub} {n} uzaktan kayıt
entferntes Gerät {sub} {n} uzaktaki alet
entferntliegend {adj} uzakta duran
etwas in der Ferne erkennen {v} uzakta bir şey algılamak
fern halten {v} uzakta kalmak
fern halten {v} uzakta tutmak
die Fernabfrage {sub} {f} uzaktan bilgi alma
die Fernabfrage {sub} {f} uzaktan sorma
der Fernabfrageausgang {sub} {m} uzaktan sorma çıkışı
die Fernablesung {sub} {f} uzaktan okuma
die Fernabschaltung {sub} {f} uzaktan açma
der Fernalarm {sub} {m} uzaktan alarn
die Fernalarmierung {sub} {f} uzaktan alarm
die Fernalarmierung {sub} {f} uzaktan uyarı
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu