18 direkte Treffer gefunden für: tip


50 indirekte Treffer gefunden für: tip

Deutsch Türkisch
die Abdichter {sub} {pl} tıpalar
der Abdichtungspfropfen {sub} {m} tıpaç
die Abdichtungsscheibe {sub} {f} tıpama diski
das Abdichtungssystem {sub} {n} tıpama sistemi
der Abdichtungswinkel {sub} {m} tıpama açısı
Abschluss in Medizin {sub} {m} tıp bölümünü bitirme
die Abschrift {sub} {f} tıpkıçekim
das Abstopfen {sub} {n} tıpama
abstopfen {v} tıpamak
die Adornkraut {sub} {f} tipik akdeniz bitkisi
die Adzukibohne {sub} {f} tipik Güney Asya bölgesi baklası
als ob tıpkı
Art und Beschaffenheit {sub} {f} tip ve yapılışı
das Arztrecht {sub} {n} tıp hukuku
Asklepios Tıp Tanrısı
atypisch {adj} tipik olmayan
atypische Arbeit {sub} {f} tipik olmayan
atypische Arthritis {sub} {f} tipik olmayan damar sertliği
atypische Beschäftigung {sub} {f} tipik olmayan
atypische Beschäftigungsverhältnisse {sub} {pl} tipik olmayan çalışma durumları
atypische Epilepsie {sub} {f} tipik olmayan sara
atypische Geflügelpest {sub} {f} tipik olmayan tavuk salgını
atypische Infektion {sub} {f} tipik olmayan bulaşma
atypische Lungenentzündung {sub} {f} tipik olmayan akciğer iltihabı
atypische Neuroleptika {sub} {pl} tipik olmayan nöroleptikler
atypische Psychosen {sub} {f} tipik olmayan psikolojik rahatsızlık
atypische Schizophrenie {sub} {f} tipik olmayan şahsiyet değişimi
atypischer Vertrag {sub} {m} tipik olmayan anlaşma
atypisches Wertpapier {sub} {n} tipik olmayan hisse senedi türü
auf das Medizinstudium vorbereitend tıp tahsiline hazırlanan
aufs Haar ganz genau tıpa tıp benzemek
aufs Haar genau tıpatıp
ärztliche Versorgung {sub} {f} [Med.] tıpsal bakım
Bakkalaureus der Medizin {sub} {m} tıpın en düşük akademik derecesi
bezeichnend {adj} tipik
bezeichnend {adv} tipik
der Buchdrucker {sub} {m} tipograf
die Buchdruckerei {sub} {f} tipografi
charakteristisch {adj} tipik
charakteristische Eigenschaft {sub} {f} tipik özellik
charakteristische Merkmale {sub} {pl} tipik belirtiler
Computerausrüstung für die Medizin {sub} {f} tıp için bilgisayar donatımı
Dienstleistungen von medizinischem Personal {sub} {pl} tıp çalışanları hizmetleri
Dienstleistungen von medizinischen Laboratorien {sub} {pl} tıp labaratuar hizmetleri
der Dippel {sub} {m} [Dübel] tıpa
Doktor der Medizin [Dr. med.] tıp doktoru
Doktor Medizin tıp doktoru
Dr. med. [Abkürzung von Doktor Medizin] Tıp doktoru
die Druckereizubehör {sub} {f} tipografi sunileri
die Durchflusszytometrie {sub} {f} tıp ve biyolojide hücre ölçme metodunu tarif eden bilim dalı
0.002s