4 direkte Treffer gefunden für: tercüme


57 indirekte Treffer gefunden für: tercüme

Deutsch Türkisch
das Alignment {sub} {n} [Zuordnen der Segmente der Ausgangs- und Zielsprache aus vorliegenden Übersetzungen einander] tercüme edilen metinin ve tercümenin bir arada saklanması
assemblieren {v} tercüme etmek
die Assemblierung {sub} {f} tercüme etme
der Dolmetsch {sub} {m} tercüme edici
dolmetschen {v} tercüme etmek
keine Übersetzung tercüme yok
keine Übersetzung sondern ein Versuch der Erklärung tercüme değil, bir açıklama denemesi
nicht übersetzbar tercüme edilemez
nicht übersetzen {v} tercüme etmemek
nicht übersetzt tercüme edilmemiş
die Retroversion {sub} {f} [Med.] tercümeyi kaynak dile tekrar çevirmek
retrovertieren {v} [retrovertierte, hat retrovertiert] tercümeyi kaynak dile tekrar çevirmek
unübersetzbar {adj} tercüme edilemez
unübersetzt {adj} tercüme edilmemiş
übersetzbar {adj} tercüme edilebilir
übersetzen {v} [dolmetschen: übersetzte, hat übersetzt] tercüme etmek
übersetzend {adj} tercüme eden
das Übersetzerprogramm {sub} {n} tercüme yapma programı
die Übersetzungen {sub} {pl} tercümeler
das Übersetzungsbüro {sub} {n} tercüme bürosu
der Übersetzungsdienst {sub} {m} tercüme servisi
der Übersetzungsfehler {sub} {m} tercüme hatası
die Übersetzungsfehler {sub} {pl} tercüme hataları
die Übersetzungsgebühr {sub} {f} tercüme harcı
Übersetzungsgeschwindigkeit tercüme hızı
die Übersetzungssprache {sub} {f} tercüme dili
übertragen {v} [übersetzen: übertrug, hat übertragen] tercüme etmek
wiedergeben {v} [übersetzen] tercüme etmek
während der Übersetzung tercüme sırasında
während der Übersetzung tercüme esnasında
während der Übersetzung tercüme ederken
algorithmisch Übersetzung {sub} {f} algoritmik tercüme
automatische Sprachübersetzung {sub} {f} otomatik tercüme
automatische Übersetzung {sub} {f} otomatik tercüme
autorisierte Übersetzung {sub} {f} yetkili tercüme
beglaubigte Übersetzung {sub} {f} tasdikli tercüme
computergestützte Übersetzung {sub} {f} bilgisayar destekli tercüme
computerunterstützte Übersetzung {sub} {f} bilgisayar destekli tercüme
die Direktübersetzung {sub} {f} direkt tercüme
dänische Übersetzung {sub} {f} Danimarkacaya tercüme
falsche Übersetzung {sub} {f} yanlış tercüme
fehlerhafte Übersetzung {sub} {f} hatalı tercüme
fehlerlose Übersetzung {sub} {f} hatasız tercüme
die Fernübersetzung {sub} {f} uzaktan tercüme
das Flüsterdolmetschen {sub} {n} fıslayarak tercüme
genaue Übersetzung {sub} {f} tam tercüme
gewissenhafte Übersetzung {sub} {f} itinalı tercüme
gleichzeitige Übersetzung simultane tercüme
grobe Übersetzung {sub} {f} kaba tercüme
halbautomatische Übersetzung {sub} {f} yarı otomatik tercüme
die Interlinearübersetzung {sub} {f} satırlararasına yazılan tercüme
das Konsekutivdolmetschen {sub} {n} sonucu belirten tercüme
konsekutive Übersetzung {sub} {f} bir önceki cümlede açıklanan ifadeyi tamamlayan tercüme
kurze Übersetzung {sub} {f} kısa tercüme
lange Übersetzung {sub} {f} uzun tercüme
maschinelle Übersetzung {sub} {f} bilgisayarda tercüme
maschinengestützte Übersetzung {sub} {f} bilgisayarla yapılmış tercüme
0.003s