Keine direkten Treffer gefunden für: taslağı

Deutsch Türkisch

33 indirekte Treffer gefunden für: taslağı

Deutsch Türkisch
die Vorlage überarbeiten {v} taslağı gözden geçirmek
im Umriss andeuten {v} taslağı tarif etmek
im Umriss darstellen {v} taslağı sunmak
krokieren {v} taslağı çıkarmak
skiziert {adj} taslağı çizili
skizzieren {v} [darstellen] taslağı yapmak
umreißen {v} [umriss, hat umrissen] taslağı çizmek
das Abfallentsorgungskonzept {sub} {n} çöp imha etme taslağı
das Abgrenzungskonzept {sub} {n} ayırma taslağı
die Ablaufstudie {sub} {f} işleme taslağı
das Abschriftenkonzept {sub} {n} suretlerin taslağı
der Afterdichter {sub} {m} şair taslağı
der Angebotsentwurf {sub} {m} teklif taslağı
das Angebotskonzept {sub} {n} teklif taslağı
das Anlagekonzept {sub} {n} yatırım taslağı
die Anordnungsskizze {sub} {f} düzenleme taslağı
das Antriebskonzept {sub} {n} transmisyon taslağı
der Anwendungsentwurf {sub} {m} uygulama taslağı
das Anwendungskonzept {sub} {n} uygulama taslağı
die Aufbauskizze {sub} {f} yapı taslağı
der Aufrissentwurf {sub} {m} önden görünüş taslağı
der Ausstellungsentwurf {sub} {m} sergi taslağı
der Ausstellungsgrundriss {sub} {m} sergi taslağı
das Ausstellungskonzept {sub} {n} sergi taslağı
der Änderungsgenehmigungsentwurf {sub} {m} değiştirme izni taslağı
die Bauteilzeichnung {sub} {f} yapı parçası taslağı
das Bedienkonzept {sub} {n} işletme taslağı
das Berechtigungskonzept {sub} {n} yetki taslağı
der Berichtsentwurf {sub} {m} rapor taslağı
das Berichtsschema {sub} {n} rapor taslağı
das Betriebskonzept {sub} {n} işletme taslağı
der Bewegungsentwurf {sub} {m} hareket taslağı
die Beweisskizze {sub} {f} delil taslağı
0.001s