20 direkte Treffer gefunden für: tartışmak


26 indirekte Treffer gefunden für: tartışmak

Deutsch Türkisch
besprechen {v} [besprach, habe besprochen] bir şeyi konuşmak veya tartışmak
besprechen {v} [sich] başkalarıyla tartısmak
debattieren über {v} …üzerine tartışmak
diskutieren {v} [ich diskutierte, ich habe diskutiert] bir konuyu tartışmak
disputieren {v} [ich disputierte, ich habe disputiert] (birisiyle) tartışmak
durchberaten {v} [ich beriet durch, ich habe durchberaten] bir konuyu iyice tartışmak
durchdiskutieren {v} [ich diffundiere durch, ich habe durchdiffundiert] eni konu tartışmak
durchdiskutieren {v} [ich diffundiere durch, ich habe durchdiffundiert] meseleyi derinlemesine tartışmak
durchsprechen {v} [ich sprach durch, ich habe durchgesprochen] konuyu etraflıca tartışmak
eine Sache anhören und verhandeln {v} bir şeyi dinlemek ve tartışmak
einen Vertrag verhandeln {v} anlaşmayı tartışmak
etwas totreiten {v} {ugs.} bir şey üzerine bıkıncaya kadar tartışmak
gründliche Diskussion {sub} {f} ayrıntılı tartışmak
gütlich verhandeln {v} iyi niyetle tartışmak
mit jemandem verhandeln {v} birisiyle tartışmak
mit jemandem über etwas debattieren {v} birisiyle bir hususta tartışmak
mit jemandem über etwas diskutieren {v} birisiyle bir hususta tartışmak
mitdiskutieren {v} beraber tartışmak
neuverhandeln {v} yeniden tartışmak
Probleme wälzen problemleri düşünüp tartışmak
scharfe Worte wechseln {v} ağır sözlerle tartışmak
sich bekriegen {v} birisiyle tartışmak
sich mit jemandem auseinander setzen [alt] birisiyle tartışmak
sich mit jemandem auseinandersetzen {v} birisiyle tartışmak
sich mit jemandem einlassen [Kontroverse] biriyle tartışmak
sich über etwas streiten {v} bir şey hakkında tartışmak
0.002s