9 direkte Treffer gefunden für: tarife


76 indirekte Treffer gefunden für: tarife

Deutsch Türkisch
Abweichung von der Beschreibung {sub} {f} tarifeye aykırı
das Anweisungsschild {sub} {n} tarife tabelası
außertariflich {adj} tarife dışı
außertariflich Lohn {sub} {m} tarife dışı ücret
außertarifliche Mitarbeiter {sub} {m} tarife üstü ödeme alan eleman
außertarifliches Gehalt {sub} {n} tarife üstü ödeme
Änderung der Tarife {sub} {f} tarifelerin değişimi
Änderung des Tarifs {sub} {f} tarifenin değişimi
den Tarif festsetzen {v} tarifeyi saptamak
die Fahrplanauskunft {sub} {f} tarife danışması
der Fahrplanauszug {sub} {m} tarife özeti
der Fahrplanbuchhalter {sub} {m} tarife kitabı tutan
fahrplanmässige Unterbrechung {sub} {f} tarifeye uygun kesinti
fahrplanmäßig {adj} tarifeye göre
fahrplanmäßige Abfahrt {sub} {f} tarifeye uygun kalkış
fahrplanmäßige Ankunft {sub} {f} tarifeye uygun varış
fahrplanmäßige Halt {sub} {m} tarifeye uygun durma
fahrplanmäßige Reise {sub} {f} tarifeye uygun seyahat
fahrplanmäßige Unterbrechung {sub} {f} tarifeye uygun kesinti
fahrplanmäßige Zeit {sub} {f} tarifeye göre zaman
fahrplanmäßiger Zug {sub} {m} tarifeye göre gelen tren
die Fahrplantabelle {sub} {f} tarife çizelgesi
die Fahrplantreue {sub} {f} tarifeye bağlılık
Festsetzung der Tarife {sub} {f} tarifeleri saptama
flugplanpflichtiger Flug {sub} {m} tarifeli uçuş
Freigabe Tarifgestaltung tarife düzenlemesini serbest bırakma
Geltungsbereich von Tarifnormen {sub} {m} tarife normlarının geçerlilik alanı
in den Tarif aufgenommen tarifeye dahil edilmiş
laut Angabe tarife göre
laut Beschreibung tarife göre
laut Beschreibung tarifeye göre
der Linienbus {sub} {m} tarifeli otobüs
der Liniendienst {sub} {m} tarifeli sefer
der Liniendienst {sub} {m} tarifeli seferler
der Liniendienst {sub} {m} tarifeli servis
der Linienflug {sub} {m} tarifeli uçak seferi
der Linienflug {sub} {m} tarifeli uçuş
die Linienfluggesellschaft {sub} {f} tarifeli havayolu şirketi
die Linienfluggesellschaft {sub} {f} tarifeli uçak havayolu şirketi
die Linienflüge {sub} {pl} tarifeli uçak seferleri
das Linienfrachten {sub} {n} tarifeli yük taşıma
der Linienfrachter {sub} {m} tarifeli kargo uçağı
der Linienfrachter {sub} {m} tarifeli şilep
die Linienfrachtrate {sub} {f} tarifeli kargo ücreti
das Linienfrachtschiff {sub} {n} tarifeli yük gemisi
der Liniengesellschaft {sub} {m} tarifeli sefer şirketi
der Linienjet {sub} {m} tarifeli sefer jeti
die Linienmaschine {sub} {f} [ugs.: Linienflugzeug] tarifeli uçak
die Linienreederei {sub} {f} tarifeli gemicilik
die Linienreedereien {sub} {pl} tarifeli gemicilikler
das Linienschiff {sub} {n} tarifeli sefer gemisi
allgemeiner Tarif {sub} {m} genel tarife
allgemeingültiger Tarif {sub} {m} umumi tarife
der Anliegerverkehr {sub} {m} yalnız o yörede oturanlara açık tarife
die Anpassungstarife {sub} {f} uyarlanmış tarife
der Ausgangstarif {sub} {m} esas tarife
der Ausnahmetarif {sub} {m} imtiyazlı tarife
der Ausnahmetarif {sub} {m} özel tarife
autonomer Tarif {sub} {m} genel tarife
die Bahntarife {sub} {pl} tren tarifeleri
bibliographische Beschreibung {sub} {f} bibliyografik tarife
der Billigtarif {sub} {m} ucuz tarife
die Binnentarife {sub} {pl} tarifeler
der Bußgeldkatalog {sub} {m} para cezalarını gösterir tarife
der Differenzialtarif {sub} {m} farklı tarife
der Doppeltarif {sub} {m} çift tarife
der Dreifachtarif {sub} {m} üçlü tarife
der Dreispaltentarif {sub} {m} üç sütunlu tarife
die Economyklasse {sub} {f} ucuz tarife
die Economyklasse {sub} {f} uçakda ekonomik tarife
eindeutige Beschreibung {sub} {f} açık tarife
einheitlicher Tarif {sub} {m} sabit tarife
der Einheitstarif {sub} {m} birleştirilmiş geçerli tarife
der Einheitstarif {sub} {m} eşit tarife
der Einheitstarif {sub} {m} ortak tarife
der Einheitstarif {sub} {m} standart tarife
0.003s