9 direkte Treffer gefunden für: tarife


50 indirekte Treffer gefunden für: tarife

Deutsch Türkisch
Abweichung von der Beschreibung {sub} {f} tarifeye aykırı
das Anweisungsschild {sub} {n} tarife tabelası
außertariflich {adj} tarife dışı
außertariflich Lohn {sub} {m} tarife dışı ücret
außertarifliche Mitarbeiter {sub} {m} tarife üstü ödeme alan eleman
außertarifliches Gehalt {sub} {n} tarife üstü ödeme
Änderung der Tarife {sub} {f} tarifelerin değişimi
Änderung des Tarifs {sub} {f} tarifenin değişimi
den Tarif festsetzen {v} tarifeyi saptamak
die Fahrplanauskunft {sub} {f} tarife danışması
der Fahrplanauszug {sub} {m} tarife özeti
der Fahrplanbuchhalter {sub} {m} tarife kitabı tutan
fahrplanmässige Unterbrechung {sub} {f} tarifeye uygun kesinti
fahrplanmäßig {adj} tarifeye göre
fahrplanmäßige Abfahrt {sub} {f} tarifeye uygun kalkış
fahrplanmäßige Ankunft {sub} {f} tarifeye uygun varış
fahrplanmäßige Halt {sub} {m} tarifeye uygun durma
fahrplanmäßige Reise {sub} {f} tarifeye uygun seyahat
fahrplanmäßige Unterbrechung {sub} {f} tarifeye uygun kesinti
fahrplanmäßige Zeit {sub} {f} tarifeye göre zaman
fahrplanmäßiger Zug {sub} {m} tarifeye göre gelen tren
die Fahrplantabelle {sub} {f} tarife çizelgesi
die Fahrplantreue {sub} {f} tarifeye bağlılık
Festsetzung der Tarife {sub} {f} tarifeleri saptama
flugplanpflichtiger Flug {sub} {m} tarifeli uçuş
Freigabe Tarifgestaltung tarife düzenlemesini serbest bırakma
Geltungsbereich von Tarifnormen {sub} {m} tarife normlarının geçerlilik alanı
in den Tarif aufgenommen tarifeye dahil edilmiş
laut Angabe tarife göre
laut Beschreibung tarife göre
laut Beschreibung tarifeye göre
der Linienbus {sub} {m} tarifeli otobüs
der Liniendienst {sub} {m} tarifeli sefer
der Liniendienst {sub} {m} tarifeli seferler
der Liniendienst {sub} {m} tarifeli servis
der Linienflug {sub} {m} tarifeli uçak seferi
der Linienflug {sub} {m} tarifeli uçuş
die Linienfluggesellschaft {sub} {f} tarifeli havayolu şirketi
die Linienfluggesellschaft {sub} {f} tarifeli uçak havayolu şirketi
die Linienflüge {sub} {pl} tarifeli uçak seferleri
das Linienfrachten {sub} {n} tarifeli yük taşıma
der Linienfrachter {sub} {m} tarifeli kargo uçağı
der Linienfrachter {sub} {m} tarifeli şilep
die Linienfrachtrate {sub} {f} tarifeli kargo ücreti
das Linienfrachtschiff {sub} {n} tarifeli yük gemisi
der Liniengesellschaft {sub} {m} tarifeli sefer şirketi
der Linienjet {sub} {m} tarifeli sefer jeti
die Linienmaschine {sub} {f} [ugs.: Linienflugzeug] tarifeli uçak
die Linienreederei {sub} {f} tarifeli gemicilik
die Linienreedereien {sub} {pl} tarifeli gemicilikler
0.002s