3 direkte Treffer gefunden für: taşlar

Deutsch Türkisch
die Becher {sub} {pl} taslar
das Gestein {sub} {n} [Geologie] taşlar
die Steine {sub} {pl} taşlar

37 indirekte Treffer gefunden für: taşlar

Deutsch Türkisch
aussteinen {v} taşlardan ayırmak
der Dendrit {sub} {m} taşların üstünde bulunan bitkisel şekil ve izler
das Halma {sub} {n} taşlarla oynanan bir tahta oyunu
das Halmaspiel {sub} {n} taşlarla oynanan bir tahta oyunu
mit Steinen auslegen {v} taşlarla döşemek
der Nasskollergang {sub} {m} taşları ufaltıcı ve karıştırıcı nemli stadium
der Waschbeton {sub} {m} taşları görünen beton
die Waschbeton-Gehwegplatte {sub} {f} taşları görünen betondan kaldırım taşı
die Waschbetongehwegplatte {sub} {f} taşları görünen betondan kaldırım taşı
die Waschbetonplatte {sub} {f} [Gehwegplatte] taşları görünen betondan parke
die Waschbetonplatte {sub} {f} taşları görünen betondan parke
abyssische Gesteine {sub} {pl} derinlikte bulunan taşlar
die Anhaltswerte {sub} {pl} kıstaslar
die Berge {sub} {pl} ocaktan çıkan taşlar
das Bergemittel {sub} {n} damar arası taşlar
die Bruchsteine {sub} {pl} kırma taşlar
bunte Steine {sub} {pl} renkli taşlar
die Bürger {sub} {pl} yurttaşlar
die Edelsteine {sub} {pl} değerli taşlar
die Edelsteine {sub} {pl} kıymetli taşlar
die Endsteine {sub} {pl} son taşlar
die Eruptivgesteine {sub} {pl} püskürük taşlar
die Fachkollegen {sub} {pl} meslektaşlar
feuerfeste Steine {sub} {pl} yanmaz taşlar
die Fäustlinge {sub} {pl} yumruk kadar taşlar
die Gestellsteine {sub} {pl} işleme taşlar
die Juwelen {sub} {pl} kıymetli taşlar
die Klunker {sub} {pl} [ugs.: Schmucksteine] değerli taşlar
die Kollegen {sub} {pl} meslektaşlar
die Kollegenschaft {sub} {f} meslektaşlar
die Kollegialität {sub} {f} meslektaşlar
die Kolleginnen {sub} {pl} [weiblich] meslektaşlar
kostbare Steine {sub} {pl} değerli taşlar
künstliche Steine {sub} {pl} suni taşlar
die Landsleute {sub} {pl} yurttaşlar
die Landsmänner {sub} {pl} [aus demselben Land] yurttaşlar
die Landsmänninnen {sub} {pl} [weiblich] yurttaşlar
0.002s