1 direkte Treffer gefunden für: sistemler

Deutsch Türkisch
die Systeme {sub} {pl} sistemler

28 indirekte Treffer gefunden für: sistemler

Deutsch Türkisch
die Interaktion {sub} {f} sistemlerin birbirine etkisi
zwischen Systemen sistemler arası
allgemeine Systeme {sub} {pl} genel sistemler
alternative Handelssysteme {sub} {pl} alternatif ticari sistemler
andere private Systeme {sub} {pl} başka özel sistemler
automatisierte Systeme {sub} {pl} otomatize sistemler
die Basissysteme {sub} {pl} temel sistemler
computerisierte Systeme {sub} {pl} bilgisayarla idareli sistemler
dezentrale Systeme {sub} {pl} merkeze bağlı olmayan sistemler
die Druckluftsysteme {sub} {pl} hava tazyikli sistemler
eingebettete Systeme {sub} {pl} yerleştirilmiş sistemler
elektronische Hilfssysteme {sub} {f} elektronik yardımcı sistemler
entscheidungsunterstützende Systeme {sub} {pl} karar destekçisi sistemler
die Holzbausysteme {sub} {pl} tahtadan yapılmış sistemler
individuelle zentralisierte Systeme {sub} {pl} bireysel merkezileştirilmiş sistemler
die Korbsysteme {sub} {pl} sepetli sistemler
die Leistungssysteme {sub} {pl} güçlü sistemler
die Leitersysteme {sub} {pl} iletken sistemler
optische Systeme {sub} {pl} optik sistemler
die Ökosysteme {sub} {pl} ekolojik sistemler
schlüsselfertige Systeme {sub} {pl} anahtar çekmece sistemler
die Schneeballsysteme {sub} {pl} kartopu misali sistemler
die Sondersysteme {sub} {pl} özel sistemler
die Subsysteme {sub} {pl} alt sistemler
die Teilsysteme {sub} {pl} alt sistemler
totalitäre Systeme {sub} {pl} totaliter sistemler
universelle Systeme {sub} {pl} universal sistemler
die Vorsysteme {sub} {pl} ön sistemler
0.001s