Keine direkten Treffer gefunden für: siparişi

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: siparişi

Deutsch Türkisch
abbestellen {v} [bestellte ab, hat abbestellt] siparişi iptal etmek
die Abbestellung {sub} {f} siparişi durdurma
abmelden siparişi bozmak
abweichen von unserem Auftrag {v} siparişimizden sapmak
Abwicklung des Auftrages sollte so schnell wie möglich erfolgen {sub} {f} siparişi mümkün olan en yakın zamanda yerine getirmek gerekir
Annahme einer Bestellung bestätigen siparişin kabulünü onaylamak
Annahme einer Lieferung {sub} {f} siparişi teslim alma
Auftrag ablehnen siparişi kabul etmemek
Auftrag abwickeln siparişi yerine getirmek
Auftrag annullieren siparişi iptal etmek
Auftrag ausführen siparişi yerine getirmek
Auftrag bearbeiten siparişi işlemek
Auftrag bestätigen siparişi doğrulamak
die Auftragbestätigung {sub} {f} siparişi doğrulama
Auftrag erledigen siparişi yerine getirmek
Auftrag stornieren siparişi iptal etmek
Auftrag stornieren {v} siparişi geri almak
Auftrag streichen siparişi silmek
Auftrag widerrufen siparişi geri çekmek
Auftrag zurücknehmen siparişi geri almak
die Auftragsabwicklung {sub} {f} siparişi halletme
die Auftragsabwicklungskosten {sub} {pl} siparişi halletme masrafları
die Auftragsaussetzung {sub} {f} siparişi durdurma
die Auftragsbearbeitung {sub} {f} siparişi yoluna koyma
die Auftragsbearbeitungskosten {sub} {pl} siparişi yoluna koyma masrafları
die Auftragsdurchführung {sub} {f} siparişi icra
die Auftragsfreigabe {sub} {f} siparişi üretime verme
auftragsgesteuerter Markt {sub} {m} siparişin yönlendirdiği pazar
der Auftragsrest {sub} {m} siparişin geri kalan bölümü
die Auftragsstornierung {sub} {f} siparişi durdurma
auftragsweis Einziehung {sub} {f} siparişi geri alma
die Auftragszusammenführung {sub} {f} siparişi biraraya toplama
Ausführungsfrist eines Auftrags {sub} {f} siparişi işleme süresi
bestellende Firma {sub} {f} siparişi veren firma
der Besteller {sub} {m} siparişi veren
bestellt [Land] siparişi verilmiş
Bestellung stornieren {sub} {f} siparişi iptal etmek
Bestellung vormerken {sub} {f} siparişi not etmek
Bestellung widerrufen {sub} {f} siparişi geri almak
Bestätigung einer Bestellung siparişi doğrulama
eine Bestellung bestätigen siparişi tasdiklemek
einen Auftrag widerrufen siparişi geri almak
einen Auftrag zurücknehmen siparişi geri almak
einen Auftrag zurückziehen siparişi geri almak
Erledigung eines Auftrags {sub} {f} siparişi yerine getirme
der Folgebeitrag {sub} {m} siparişin devamı
Ihrem Auftrag entsprechend siparişinize uygun
in Erwartung Ihres Auftrags siparişinizi bekleyerek
laut Ihrer Bestellung siparişinize göre
Nachbewertung des Auftrags {sub} {f} siparişin yeniden değerlendirilmesi
0.002s