8 direkte Treffer gefunden für: silindir


50 indirekte Treffer gefunden für: silindir

Deutsch Türkisch
Abdruck von Walzeneinschnitten {sub} {m} silindirli oyuklarının izi
der Abgasrollenprüfstand {sub} {m} silindirli egzoz gazı kontrol pisti
abwalzen {v} [walzte ab, hat abgewalzt] silindirden geçirmek
die Abwalzung {sub} {f} silindirden geçirme
abwälzen {v} [wälzte ab, hat abgewälzt] silindirden geçirmek
der Abwälzprozess {sub} {m} silindirden geçirme prosesi
der Abwälzungskreis {sub} {m} silindirden geçirme dairesi
das Abwälzungsverfahren {sub} {n} silindirden geçirme yöntemi
der Achsenzylinder {sub} {m} silindir ekseni
der Achsenzylinderfortsatz {sub} {m} silindir ekseni çıkıntısı
das Adenokankroid {sub} {n} silindirik bezeli karsinom
die Angströhre {sub} {f} [ugs.: Zylinder] silindir sapka
die Angströhre {sub} {f} silindir şapka
Anzahl der Zylinder {sub} {f} silindir sayısı
Arm für zylindrischen Pfahl {sub} {m} silindirik direk kolu
aufgewalzt silindirden geçmiş
Aufsatz zum Zylinderkopf {sub} {m} silindir başlık kapağı
das Auftrommeln {sub} {n} silindire sarma
aufwalzen {v} silindirden geçirmek
auswalzen {v} silindirden geçirmek
die Außenrundschleifmaschine {sub} {f} silindiriksel yüzey taşlama makinesi
Ballen der Walze {sub} {pl} silindir tablası
Beschmirgelung der Walze {sub} {f} silindirin zımpara bezi ile kaplanması
die Buchse {sub} {f} silindir gömleği
der Buchsenkontakt {sub} {m} silindir kontağı
die Buchsenplatte {sub} {f} silindir levhası
der Bühner-Trichter {sub} {m} silindirik bühner hunisi
die Bürstenwalze {sub} {f} silindirik fırça
Dichtung der Zylinderkopfhaube {sub} {f} silindir başlık contası
der Doppelzylinderkessel {sub} {m} silindirin çift gövdeli kazanı
der Druckfilz {sub} {m} silindir keçesi
durchwinden {v} silindirden geçirmek
Einstellung der Walzen {sub} {f} silindirlerin ayarı
das Einwalzen {sub} {n} silindirleme
das Einwalzverfahren {sub} {n} [Klebeverfahren] silindirleme metodu
das Einwalzwerkzeug {sub} {n} silindirleme aleti
die Esse {sub} {f} silindir şapka
das Fassabschmiergerät {sub} {n} silindir tipi yağlama pompası
der Gurtpfeiler {sub} {m} silindirlik kemerin çıkıntılı sütunu
Halterung mit Zylinder {sub} {f} silindirli tutucu
der Handbürstenroller {sub} {m} silindir şeklinde el fırçası
Hebel für Zylinder {sub} {m} silindir kolu
die Hohlanode {sub} {f} silindirlik anod
die Hohlhaube {sub} {f} silindirik mahfaza
die Hohlkathode {sub} {f} silindirik katod
der Hubraum {sub} {m} silindir hacmi
das Hubvolumen {sub} {n} silindir hacmi
der Hülsensockel {sub} {m} silindirsel dip
die Innenrundschleifmaschine {sub} {f} silindirik taşlama makinesi
die Innenrundschleifmaschinen {sub} {pl} silindirik taşlama makineleri
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu