6 direkte Treffer gefunden für: seçenek


43 indirekte Treffer gefunden für: seçenek

Deutsch Türkisch
Alternative stellen {v} seçenek sunmak
die Alternativen {sub} {pl} seçenekler
alternativlos {adj} seçeneksiz
alternierende Persönlichkeit {sub} {f} seçenekli kişilik
alternierendes Bewusstsein {sub} {n} seçenekli bilinç
alternierendes Bewusstsein {sub} {n} seçenekli kişilik
die Auswahloptionen {sub} {pl} seçenekler
die Bandbreite {sub} {f} seçenek bolluğu
die Bandbreite {sub} {f} seçenek yelpazesi
Elastizität einer Option {sub} {f} seçenek esnekliği
es gibt keine Wahl seçenek yok
keine Auswahl seçenek yok
keine Wahl zulassen {v} seçenek tanımamak
das Menü {sub} {n} [Software] seçenekler listesi
nicht selektiv seçenekli değil
optieren {v} [optierte, optiert: (Rechtssprache, Wirtschaft) von einer Option Gebrauch machen] seçenek hakkını kullanmak
optionell {adj} seçenekli
die Optionen {sub} {pl} [Computer] seçenekler
das Optionsfeld {sub} {n} seçenek sahası
Rückkehr zum Menü {sub} {f} [Informatik] seçenek listesine geri dönüş
Schaltfläche "Optionen" {sub} {f} seçenekler tuşu
zur Wahl stehen {v} seçenek olmak
aktuelle Auswahl {sub} {f} aktüel seçenek
die Ausweichmöglichkeit {sub} {f} zorunlu bir durum için seçenek
bedingte Option {sub} {f} şartlı seçenek
die Doppeloption {sub} {f} çift seçenek
eine kleine Auswahl küçük bir seçenek
engere Auswahl {sub} {f} az seçenek
engere Wahl {sub} {f} dar seçenek
es bietet sich an, das zu tun yapmak için bir seçenek
gemeinsame Option {sub} {f} ortak seçenek
die Hinzuwahl {sub} {f} ek seçenek
implizierte Option {sub} {f} seçenek
kommerzielle Option {sub} {f} ticari seçenek
konsolidierte Option {sub} {f} konsolide seçenek
koordinierte Doppelauswahl {sub} {f} koordine çift seçenek
militärstrategische Option {sub} {f} askeri startejik seçenek
mögliche Option {sub} {f} muhtemel seçenek
die Nacktoption {sub} {f} çıplak seçenek
persönliche Auswahl {sub} {f} şahsi seçenek
reiche Auswahl {sub} {f} bol seçenek
die Warenterminoption {sub} {f} belli ürün fiyatı ve zamana bağlı seçenek
zwei Optionen {sub} {pl} iki seçenek
0.002s