5 direkte Treffer gefunden für: sarı


50 indirekte Treffer gefunden für: sarı

Deutsch Türkisch
abgespult sarılmış
abhalsen {v} [halste ab, hat abgehalst] sarılmak
die Achloropsie {sub} {f} sarı-yeşil görememe
die Acholie {sub} {f} sarılık
der Adlerfisch {sub} {m} sarıağız balığı
die Adlerfische {sub} {pl} sarıağız balıkları
der Aland {sub} {m} [Fischart] sarı balık
der Alandblecke {sub} {m} sarı balık
die Aloe {sub} {f} [Aloe vera, Aloe barbadensis, A. Officinalis] Sarısabır, Sabır, Sabur, Alö, Ödağacı
die Aloe {sub} {f} sarısabır
der Aloeextrakt {sub} {m} sarısabır hülâsası
die Aloesäure {sub} {f} sarısabır asidi
die Aloetinktur {sub} {f} sarısabır tentürü
die Alpendohle {sub} {f} [Pyrrhocorax graculus] Sarı gagalı dağ kargası
die Amaryllis {sub} {f} [Pflanze] sarınergis
das Amberkörbchen {sub} {n} [Pflanze] sarı amber çiçeği
anklammernd {adj} sarılarak
Anzahl der Windungen {sub} {f} sarım sayısı
arbeitgeberfreundliche Gewerkschaft sarı sendika
aufgewickelt sarılmış
aufgewickelt sarı
aufrollbar {adj} sarılabilir
aufwickeln [auseinanderwickeln] sarı bir şeyi açmak
aufwickeln {v} [wickelte auf, hat aufgewickelt] sarı bir şeyi açmak
der Aufwickler {sub} {m} sarı
augenfällig {adj} sarih
das Auripigment {sub} {n} sarı zırnık
der Ausleger {sub} {m} şarih
australische Gelbschwanzmakrele {sub} {f} sarı kuyrklu Avustralya uskumrusu
die Äsche {sub} {f} sarıağız
die Bandassel {sub} {f} sarıçıyan
bei Gelb über die Ampel fahren sarı ışıkta geçmek
die Belladonnalilie {sub} {f} sarı nergis
die Berberitze {sub} {f} sarı çalı
die Berberitze {sub} {f} sarı çalı meyvesi
die Berberitzen {sub} {pl} sarı çalılar
besponnerer Draht {sub} {m} sarılmış tel
Bilderteil der schicht {sub} {n} sarım katının sarılan kısmı
die Bildkraft {sub} {f} sarihlik
bildkräftig {adj} sarih
blassgelb {adj} sarımsı
das Blassgelb {sub} {n} sarımsı renk
blassgelblich {adj} sarımsı
der Blaubarsch {sub} {m} sarıkanat
blond {adj} sarı (saçlı)
blond {adj} sarışın
blond gelockt {adj} sarışın kıvrışıklı
blond gelockt sein {v} sarışın kıvrışıklı olmak
das Blondchen {sub} {n} sarışıncık
die Blonde {sub} {f} [Blondine] sarışın
0.002s