16 direkte Treffer gefunden für: saldırı


77 indirekte Treffer gefunden für: saldırı

Deutsch Türkisch
die Aberratio {sub} {f} saldırının sapması
abweisen {v} [Angriff] saldırı defetmek
die Aggression {sub} {f} [Psychologisch] saldırış
die Aggression {sub} {f} saldırış
die Aggressionen {sub} {pl} saldırılar
die Aggressionen {sub} {pl} saldırışlar
der Aggressionsakt {sub} {m} saldırı eylemi
die Aggressionsbewältigung {sub} {f} saldırının üstesinden gelme
die Aggressionsbewältigung {sub} {f} saldırı yenma
der Aggressionskrieg {sub} {m} saldırı savaşı
aggressionslüstern saldırı şehveti
aggressionslüstern saldırıya arzululuk
die Aggressionsneigung {sub} {f} saldırı yatkınlığı
die Aggressionspolitik {sub} {f} saldırı politikası
die Aggressionstheorie {sub} {f} saldırı teorisi
der Aggressionstherapeut {sub} {m} saldırı tedavi eden kişi
aggressiv gepreist saldırıya yatkın
angegriffen saldırıya uğramış
angegriffen werden {v} saldırıya uğramak
angegriffene Person {sub} {f} saldırıya uğramış kişi
der Angreifer {sub} {m} saldırı
die Angreiferin {sub} {f} [weiblich] saldırı
die Angriffe {sub} {pl} saldırılar
Angriffs- saldırı-
der Angriffsflug {sub} {m} saldırı uçuşu
die Angriffsflächen {sub} {pl} saldırı alanları
der Angriffskrieg {sub} {m} saldırı harbi
die Angriffspolitik {sub} {f} saldırı politikası
die Angriffstellung {sub} {f} saldırı konumu
der Ansturm {sub} {m} saldırış
die Anstürme {sub} {pl} saldırılar
Befehl zum Angriff {sub} {m} saldırı emri
belämmern {v} [angegriffen sein] saldırıya uğramış olmak
dem Angriff Widerstand leisten saldırıya direnç göstermek
Durchführung des Angriffes {sub} {f} saldırı düzenleme
eingegriffen {adj} saldırıldı
die Einsatztruppe {sub} {f} saldırı taburu
das Einsatztruppenschiff {sub} {n} saldırı taburu gemisi
greift an [er, sie, es~] saldırıyor
in Offensive gehen {v} saldırıya geçmek
das Jagd-U-Boot {sub} {n} saldırı denizaltısı
Jagddivision [Luftwaffe] saldırı bölüğü
der Jagdpanzer {sub} {m} saldıri tankı
nicht angegriffen saldırılmadı
offensiv {adj} saldırı
der Offensivkrieg {sub} {m} saldırı savaşı
der Schlachtflieger {sub} {m} [Luftwaffe] saldırı uçağı
die Schlachtflieger {sub} {pl} [Luftwaffe] saldırı uçakları
die Schlachtflotte {sub} {f} saldırı filosu
das Schlachtflugzeug {sub} {n} saldırı uçağı
Schlachtgeschwader [Luftwaffe] saldırı uçağı filosu
der Alleinangriff {sub} {m} yalnız saldırı
Angriff auf die Persönlichkeit kişilik haklarına saldırı
Angriff auf die Persönlichkeit kişiliğe saldırı
Angriff auf ein Kind {sub} {m} çocuğa saldırı
Angriff auf Persönlichkeit {sub} {m} [Rechtswissenschaft] kişilik haklarına saldırı
Angriff auf Persönlichkeit {sub} {m} [Rechtswissenschaft] kişiliğe saldırı
Angriff aus der Luft {sub} {m} havadan saldırı
Angriff bei Tageslicht {sub} {m} gündüzün saldırı
Angriff mit begrenztem Ziel {sub} {m} sınırlı hedefli saldırı
Angriff mit Schlagstöcken {sub} {m} sopalarla saldırı
Attentat auf jemanden {sub} {n} birisine saldırı
die Autoaggression {sub} {f} özüne saldırı
der Außenangriff {sub} {m} dış saldırı
der Bajonettangriff {sub} {m} süngüyle saldırı
bewaffnete Aggression {sub} {f} silahlı saldırı
bewaffneter Angriff {sub} {m} silahlı saldırı
der Bioangriff {sub} {m} biyolojik saldırı
der Blitzangriff {sub} {m} ani saldırı
der Bodenangriff {sub} {m} karadan saldırı
der Bombenenschlag {sub} {m} bombalı saldırı
brutaler Angriff {sub} {m} hunhar saldırı
brutaler Feldzug {sub} {m} hunhar saldırı
chemischer Angriff {sub} {m} kimyasal saldırı
Dies ist ein Angriff mit Lerneffekt bu eğitici etkisi olan bir saldırı
der Doppelanschlag {sub} {m} çifte saldırı
die Entscheidungsschlacht {sub} {f} sonuç alan saldırı
0.003s