Keine direkten Treffer gefunden für: sağlığı

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: sağlığı

Deutsch Türkisch
auf dein Wohl sağlığına!
auf dem Damm sein sağlığı yerinde olmak
auf Draht sein {v} sağlığı yerinde olmak
auf Ihr Wohl! sağlığınıza!
auf Ihre Gesundheit sağlığınıza!
auf jemandes Wohl trinken sağlığına içmek
auf Kosten seiner Gesundheit sağlığının hesabına
die Ausheilung {sub} {f} sağlığına kavuşma
auskurieren {v} sağlığına kavuşturmak
bei guter Gesundheit sağlığı yerinde
bei guter Gesundheit sein sağlığı yerinde olmak
deiner Gesundheit wegen sağlığın açısından
die Gesundheit fördern sağlığı desteklemek
die Gesundheit stärken sağlığı artırmak
die Gesundheit zerstören sağlığı mahvetmek
die Gesundheit zerstören sağlığı helak etmek
die Gesundheit zerstören sağlığı yok etmek
es geht um unsere Gesundheit sağlığımız söz konusu
es geht um unsere Gesundheit sağlığımız tehlikede
fit {adj} [Sport] sağlığı yerinde
gesundet [er, sie, es~] sağlığına kavuşuyor
Gesundheit schaden {v} sağlığına zarar vermek
Gesundheit sinnvoll unterstützen {v} sağlığı layığıyla desteklemek
gesundheitlich geht es ihm gut sağlığı yerinde
gesundheitsgefährdend {adj} sağlığı tehdit edici
die Gesundheitspflege {sub} {f} sağlığı koruma
der Gesundheitsschutz {sub} {m} sağlığı koruma
gesundmachen {v} sağlığına kavuşturmak
heilen {v} sağlığına kavuşturmak
indisponiert {adv} sağlığı bozuk
militärdienstpflichtig [Militär] sağlığı askerlik görevini yapmaya uygun
militärdiensttauglich [Militär] sağlığı askerlik görevini yapmaya uygun
mit Ihrer Gesundheit geht es abwärts, bergab sağlığınız kötüye gidiyor
mit seiner Gesundheit Raubbau betreiben {v} sağlığına zarar vermek
mitnehmen {v} [nahm mit, hat mitgenommen] sağlığı bozmak
prosit! sağlığınıza!
prost! sağlığınıza!
sanieren {v} [sanierte, hat saniert] sağlığına kavuşturmak
die Sanierung {sub} {f} sağlığına kavuşturma
schädigen {v} [gesundheitlich] sağlığına zarar vermek
sich gut konservieren {v} sağlığına dikkat etmek
sich guter Gesundheit efreuen sağlığı yerinde olmak
der Toast {sub} {m} sağliğina içme
der Trinkspruch {sub} {m} sağlığına içme
ungeheilt {adj} sağlığına kavuşmamış
unsere Gesundheit sağlığımız
wie geht es Ihnen gesundheitlich? sağlığınız nasıl?
wieder obenauf sein {v} sağlığı yine yerinde olmak
die Wiederherstellung {sub} {f} [Med.] sağlığına kavuşma
wohlauf {adv} [gesund] sağlığı yerinde
0.002s