Keine direkten Treffer gefunden für: sınırı

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: sınırı

Deutsch Türkisch
angrenzen {v} [grenzte an, hat angegrenzt] sınırı ortak olmak
angrenzend {adj} sınırında
ans Limit gehen {v} sınırı zorlamak
Arsch; Hurensohn {sub} {m} [ugs.: dumme, nervende Person] sinirine dokunan kimse
ausgereizt sınırı aşmış
ausreizen {v} [Thema] sınırı aşmak
die Binnenfracht {sub} {f} sınıriçi hamulesi
die Binnenfracht {sub} {f} sınıriçi kargosu
bullerig {adj} siniri tepesinde
das Maß überschreiten sınırı aşmak
die Grenze erhöhen sınırı yükseltmek
die Grenze schließen sınırı kapatmak
Du gehst mir auf die Nerven! Sinirimi bozuyorsun
eine Grenze schließen sınırı kapatmak
eine Übertretung eingestehen {v} sınırı aştığını itiraf etmek
er hat die Grenze passiert sınırı geçti
Grenze erhöhen {sub} {f} sınırı yüksekltmek
Grenze passieren {v} sınırı aşmak
Grenze schließen {v} sınırı kapatmak
Grenze sperren {v} sınırı kapatmak
Grenze zu passieren ist nur noch eine Formalität {sub} {f} sınırı geçmek sadece formalite icabı
Grenze überschreiten {v} sınırı aşmak
Grenze überschreitende Person {sub} {f} sınırı aşan kişi
der Grenzübergang {sub} {m} sınırı geçme yeri
der Grenzübergangsort {sub} {m} sınırı geçiş yeri
der Grenzübergangspunkt {sub} {m} sınırı geçiş noktası
die Grenzübergangsstelle {sub} {f} sınırı geçiş yeri
grenzübergreifend {adj} sınırı aşan
die Grenzübergänge {sub} {pl} sınırı geçiş yerleri
die Grenzübertemperatur {sub} {f} sınırı aşan ısı
die Grenzübertretung {sub} {f} sınırı aşma
die Grenzübertretung {sub} {f} sınırı geçme
der Grenzübertritt {sub} {m} sınırı geçme
hinausgehen {v} sınırı aşmak
jemanden auf Nerven gehen {v} sinirine dokunmak
jenseits der Grenze sınırın öbür tarafında
kenn dein Limit! sınırı bil!
Mach mich nicht wütend! sinirimi ayağa kaldırma! kudurtma beni!
Nerven nicht verlieren sinirini bozmamak
die Nervensäge {sub} {f} {ugs.} sinirine dokunan kimse
die Nervensägen {sub} {pl} {ugs.} sinirine dokunan kimseler
übers Ziel hinaus schießen {v} sınırı aşmak
überschreiten {v} [überschritt, hat überschritten] sınırı aşmak
die Übertreibung {sub} {f} sınırı aşma
das Übertreten {sub} {n} sınırı aşma
der Übertritt {sub} {m} [über Grenze] sınırı aşma
die Übertritte {sub} {pl} sınırı aşmalar
die Abbauwürdigkeitsgrenze {sub} {f} işlenilebilirlik sınırı
der Abgasgrenzwert {sub} {m} atık gaz sınırı
die Ablehnungsgrenze {sub} {f} ürün toleranz sınırı
0.002s