16 direkte Treffer gefunden für: sınıf


77 indirekte Treffer gefunden für: sınıf

Deutsch Türkisch
am Klassenende sınıf sonunda
am unteren Ende der Klasse sınıfın alt sonunda
Anzahl in einer Klasse {sub} {f} sınıftakilerin sayısı
aufgegliedert sınıflandırılmış
aufgegliederte Aufstellung {sub} {f} sınıflandırılmış düzenleme
die Aufstiegsneurose {sub} {f} sınıf atlama nevrozu
ausklauben {v} [klaubte aus, hat ausgeklaubt] sınıflandırmak
Bester unserer Klasse {sub} {m} sınıfımızın en iyisi
der Klassenschwächste sein sınıfın en zayıfı olmak
diastratisch {adj} sınıflar arasındaki lisan ayrılıkları ile ilgili
durchbekommen {v} [ich bekam durch, ich habe durchbekommen] sınıfı geçmesini sağlamak
durchbringen {v} [ich brachte durch, ich habe durchgebracht] sınıfı geçirmek
durchfallen lassen {v} {ugs.} sınıfta bırakmak
durchfallend {adj} {ugs.} sınıfta kalan
die Durchfallquote {sub} {f} sınıfta kalma oranı
durchgefallen {ugs.} sınıfta kaldı
durchhelfen {v} sınıfı geçmesine yardımcı olmak
durchkommen {v} [ich kam durch, ich bin durchgekommen] sınıfı geçmek
durchrasseln {v} {ugs.} sınıfta kalmak
ein Klassenbester sınıfın en iyisi
eine klasse überspringen sınıf atlamak
einstufen {v} sınıflamak
einstufen {v} sınıflandırmak
einstufen {v} sınıflara ayırmak
die Einstufung {sub} {f} sınıflama
die Einstufung {sub} {f} sınıflandırma
die Einstufung {sub} {f} sınıflara ayırma
die Einstufungen {sub} {pl} sınıflandırmalar
das Einstufungsprogramm {sub} {n} sınıflandırma programı
einteilen {v} [klassifizieren] sınıflamak
einteilen {v} [klassifizieren] sınıflandırmak
die Einteilung {sub} {f} [Klassifizierung] sınıflama
die Einteilung {sub} {f} [Klassifizierung] sınıflandırma
Entstehnung der Klassengesellschaft {sub} {f} sınıfları oluşan toplum
fraktionieren {v} sınıflamak
die Fraktionierkolonne {sub} {f} sınıflandırma kolonisi
Gespött der Klasse {sub} {n} sınıfın alayı
gliedern {v} sınıflandırmak
gliedert auf [er, sie, es~] sınıflandırıyor
die Gliedertafel {sub} {f} sınıflandırma çizelgesi
die Gliederung {sub} {f} sınıflandırma
der Gliederungsbegriff {sub} {m} sınıflandırma kavramı
die Gliederungsstelle {sub} {f} sınıflandırma yeri
die Gliederungsvorschriften {sub} {pl} sınıflandırma esasları
hängen bleiben [Schule] sınıfta kalmak
hängen bleiben {v} sınıfta kalmak
ich bin durchgefallen [Prüfung] sınıfta kaldım
in eine Klasse einordnen {v} sınıfa dizmek
in Klassen einstufen {v} sınıflara ayırmak
in Klassen teilen {v} sınıflara ayırmak
in Klassen unterteilt sınıflara ayrılmış
die Abschlussklasse {sub} {f} [Schule] okulu bitiren sınıf
abstrakte Klasse {sub} {f} soyut sınıf
die Adelsklasse {sub} {f} asil sınıf
andere Klasse {sub} {f} başka sınıf
arbeitende Klasse {sub} {f} emekçi sınıf
die Auslese {sub} {f} 1. sınıf
die Auslese {sub} {f} seçkin sınıf
bemittelte Klasse {sub} {f} orta sınıf
besitzende Klasse {sub} {f} mal mülk sahibi sınıf
beste Sorte {sub} {f} birinci sınıf
die Bildungselite {sub} {f} aydın sınıf
die Bildungselite {sub} {f} entellektüel sınıf
die Bourgeoisie {sub} {f} imtiyazlı ve varlıklı sınıf
Business class {sub} {f} birinci sınıf
die Businessclass {sub} {f} birinci sınıf
der Bürger {sub} {m} orta sınıf
dritte Klasse {sub} {f} [in der Schule] üçüncü sınıf
dritte Wahl {sub} {f} [Ware] üçüncü sınıf
dritter Klasse {sub} {f} üçüncü sınıf
drittklassig {adj} üçüncü sınıf
drittrangig {adj} üçüncü sınıf
eine elitäre Klasse elit bir sınıf
eine Klasse bir sınıf
die Elementarklasse {sub} {f} ilk sınıf
die Elite {sub} {f} seçkin sınıf
entsprechende Klasse {sub} {f} uygun sınıf
0.004s