10 direkte Treffer gefunden für: sıfat


34 indirekte Treffer gefunden für: sıfat

Deutsch Türkisch
die Adjektive {sub} {pl} sıfatlar
die Adjektivierung {sub} {f} sıfatlaşma
die Adjektivierung {sub} {f} sıfatlaştırma
das Adjektivierungsaffix {sub} {n} sıfatlaştırıcı
adjektivisch {adj} sıfat
adjektivisch verwenden [Grammatik] sıfat olarak kullanmak
adjektivische Fügung [Grammatik] sıfat tamlaması
aller sıfat çekiminde üstünlük dercesinden önce gelir ve bir kat derece yüksektir
die Beiworte {sub} {pl} [Grammatik] sıfatlar
eigenschaftswörtlich {adj} sıfat olarak
der Elativ {sub} {m} [Grammatik] sıfatın mutlak üstünlük durumu
erste Steigerungsstufe [Grammatik] sıfat karşılaştırma derecesi
in seiner Eigenschaft als sıfatıyla
der Komparativ {sub} {m} [Grammatik] sıfatların karşılaştırma derecesi
die Mehrstufe {sub} {f} [Grammatik] sıfatın karşılaştırma derecesi
das Mittelwort {sub} {n} [Grammatik] sıfatfiil
noch {adv} sıfat karşılaştırmalarında daha üst seviyede olduğunu gösteren anlam
das Partizip {sub} {n} [Grammatik] sıfat-fiil
partizipial {adj} [Grammatik] sıfat-fsel
das Prädikatsnomen {sub} {n} [Grammatik] sıfat veya zamirden oluşmuş yüklem
die Steigerungsstufe {sub} {f} [Grammatik] sıfatların derecelendirilmesinde kademe
der Superlativ {sub} {m} [Grammatik] sıfatın üstünlük derecesi
das Verbaladjektiv {sub} {n} [Grammatik] sıfat fiili
das Zahlwort {sub} {n} sıfatı
adnominal bir ismin yanında kullanılan sıfat
das Attribut {sub} {n} belirleyici sıfat
distributives Adjektiv {adj} [Grammatik] üleştirme sıfat
mangelhafter Titel {sub} {m} fena sıfat
das Pronominaladjektiv {sub} {n} [Grammatik] zamir olarak kullanılan sıfat
die Sachlegitimation {sub} {f} davada sıfat
schlechter Titel {sub} {m} kötü sıfat
der Titel {sub} {m} resmi sıfat
undeklinierbares Adjektiv çekimlenemez sıfat
das Verbaladjektiv {sub} {n} [Grammatik] fiilden yapılmış sıfat
0.002s