3 direkte Treffer gefunden für: sözcük


72 indirekte Treffer gefunden für: sözcük

Deutsch Türkisch
das Anagramm {sub} {n} sözcükteki hafrlerin yerlerinin değiştirilmesi ile yeni sözcük bulmaca
der Calembour {sub} {m} sözcük oyunu
der Etymologe {sub} {m} sözcük kökenlerini araştıran dilbilimci
das Genus {sub} {n} [Grammatik] sözcüklerin cinsi
das Glossar {sub} {n} sözcük listesi
das Kurzwort {sub} {n} sözcük kısaltması
die Lexikologie {sub} {f} sözcükbilim
die Paraphasie {sub} {f} [Med.] sözcükleri yerinde kullanamama
das Polyptoton {sub} {n} [Wiederholung eines Wortes in verschiedenen Formen] sözcük türü kaydırması
präverbale Sprache {sub} {f} sözcükler öncesi iletişim dili
die Reduplikation {sub} {f} [Grammatik] sözcükleri art arda kullanma
das reduplizieren {sub} {n} [Grammatik] sözcükleri art arda kullanmak
die Verbalhalluzinose {sub} {f} sözcük hallüsinozası
die Wortadresse {sub} {f} sözcük adresi
die Wortamnesie {sub} {f} sözcük unutma
die Wortart {sub} {f} sözcük türü
der Wortcomputer {sub} {m} sözcük bilgisayarı
die Wortebene {sub} {f} sözcük düzlemi
die Worterkennung {sub} {f} sözcük tanıma
worterklärend {adj} sözcük açiklayan
die Wortfindungsstörungen {sub} {pl} sözcük bulma bozukluğu
die Wortfolge {sub} {f} [Grammatik] sözcük sırası
der Wortindex {sub} {m} sözcük dizini
der Wortklauber {sub} {m} sözcük anlamı üzerinde çok önemle duran kişi
die Wortklauberei {sub} {f} sözcük anlamı üzerinde çok önemle durma
wortklauberei betreiben {v} sözcük anlamı üzerinde çok önemle durmak
die Wortlänge {sub} {f} sözcük uzunluğu
die Wortmaschine {sub} {f} sözcük bilgisayarı
der Wortprozessor {sub} {m} sözcük işlemcisi
der Wortrechner {sub} {m} sözcük bilgisayarı
das Wortregister {sub} {n} sözcük dizini
der Wortschatz {sub} {m} sözcük dağarcığı
der Wortsinn {sub} {m} sözcük anlamı
wortsinngemäß {adj} sözcük anlamına uygun
das Wortspiel {sub} {n} sözcük oyunu
die Wortstellung {sub} {f} sözcük sırası
die Wortstruktur {sub} {f} sözcük yapısı
die Worttaubheit {sub} {f} sözcükleri anlaymama
die Wortverarbeitung {sub} {f} sözcük işleme
das Wortverarbeitungssystem {sub} {n} sözcük işleme dizgesi
die Wortverbindung {sub} {f} sözcükleri bağlama
die Wortvorstellung {sub} {f} sözcük imgelemi
die Wortvorstellung {sub} {f} sözcük tasarımı
die Wortwiederholung {sub} {f} [Grammatik] sözcük ikileme
der Wortwitz {sub} {m} sözcük oyunu
die Wortzeit {sub} {f} sözcük zamanı
abgeleitetes Wort {sub} {n} [Grammatik] türetilmiş sözcük
der Blitz {sub} {m} aşırılık belirten sözcük
der Code {sub} {m} anahtar sözcük
das derivat {sub} {n} [Grammatik] türemiş sözcük
das derivat {sub} {n} [Grammatik] türetilmiş sözcük
das Doppelwort {sub} {n} çift sözcük
der einsilber {sub} {m} [Grammatik] tek heceden oluşan sözcük
der einsilber {sub} {m} [Grammatik] tek heceli sözcük
der Einsilbler {sub} {m} [Grammatik] tek heceden oluşan sözcük
der Einsilbler {sub} {m} [Grammatik] tek heceli sözcük
endbetont [Grammatik] vurgusu son hecede olan sözcük
das Fachchinesisch {sub} {n} {ugs.} meslekten olmayanların anlayamadığı branş ile ilgili sözcük
das Festwort {sub} {n} değişmez sözcük
das Fremdwort {sub} {n} yabancı sözcük
das Halbwort {sub} {n} yarısözcük
das Indexwort {sub} {n} dizinli sözcük
das Kennwort {sub} {n} anahtar sözcük
das Kennwort {sub} {n} kod sözcük
das Kilowort {sub} {n} binsözcük
das Kompositum {sub} {n} [Grammatik] bileşik sözcük
das Kunstwort {sub} {n} uydurma sözcük
das Kunstwort {sub} {n} yapay sözcük
das Kurzwort {sub} {n} kısa sözcük
das Lehnwort {sub} {n} [Grammatik] yabancı kökenli yerleşik sözcük
die Lehnübersetzung {sub} {f} çeviri sözcük
das Nennwort {sub} {n} [Grammatik] çekilebilir sözcük
0.003s