22 direkte Treffer gefunden für: söz


50 indirekte Treffer gefunden für: söz

Deutsch Türkisch
abbrechen {v} [Rede] sözünü kesip devam etmemek
abgemacht sözleşilmiş
abgemacht ist abgemacht sözümüz sözdür
abgesprochen sözleşmiş
abgesprochene Bedingungen {sub} {pl} sözleşilmiş şartlar
abgesprochener Preis {sub} {m} sözü kesilmiş fiyat
das Abkommen {sub} {n} sözleşme
Abkommen schließen {v} sözleşme yapmak
Ablauf eines Vertrages {sub} {m} sözleşmenin sona ermesi
abmachen {v} [machte ab, hat abgemacht] sözleşmek
die Abmachung {sub} {f} sözleşme
die Abrede {sub} {f} sözleşme
Abschluss einer Vereinbarung {sub} {m} sözleşmeyi sonuca bağlama
Abschluss erzielen {v} sözleşme yapmak
abspechen {v} sözleşmek
die Absprache {sub} {f} sözleşme
die Abspracheart {sub} {f} sözleşme şekli
absprachegemäß sözleşmeye göre
die Absprachen {sub} {pl} sözleşmeler
absprechen {v} [ausmachen] söz kesmek
absprechen {v} [ausmachen] sözleşmek
absprechend {adj} sözleşen
abtrünnig {adj} sözünden dönen
abwägen {v} [Worte] sözlerini tartıp biçmek
abwürgen {v} [Diskussion] sözünü kesmek
abwürgend {ugs.} söz kesen
amnestische Aphasie {sub} {f} sözel amnezi
das Anagramm {sub} {n} sözcükteki hafrlerin yerlerinin değiştirilmesi ile yeni sözcük bulmaca
angeblich {adj} sözde
angeblich {adj} sözde olan
angeblich {adj} sözümona
angeblicher Dieb {sub} {m} sözumona hırsız
angeblicher Vater {sub} {m} sözde baba
angeblicher Wert {sub} {m} sözde değer
angebliches Missverständnis {sub} {n} sözde yanlış anlaşılma
die Angeblichkeit {sub} {f} sözdelik
die Angeblichkeiten {sub} {pl} sözdelikler
Angebot, mündliches- {sub} {n} söz teklif
angeloben {adv} söz vermek
angeloben [geh.: zusagen, versprechen] söz vermek
die Angestellte {sub} {f} sözleşmeli
der Angestellte {sub} {m} sözleşmeli
die Angestelltenrentenversicherung {sub} {f} sözleşmeli emekli sigortası
Angestellter [ein] sözleşmeli
die Anklagerede {sub} {f} [Rechtswissenschaft] söz iddianame
anknüpfen {v} [knüpfte an, hat angeknüpft] sözü bir yere getirmek
anknüpfend {adj} sözü edilen
anknüpfend {adj} [durch Knüpfen an etwas befestigend] sözü bir yere getiren
der Anlaut {sub} {m} [Grammatik] sözlük veya hececin ilk sesi
die Anmache {sub} {f} {ugs.} söz taciz
0.003s