Keine direkten Treffer gefunden für: relative

Deutsch Türkisch

44 indirekte Treffer gefunden für: relative

Deutsch Türkisch
Relative Abweichung {sub} {f} bağıntılı sapma
relative Adresse {sub} {f} [Software] relatif adres
relative Adresse {sub} {f} [Software] yeniden düzenlenir adres
relative Armut {sub} {f} [soziologisch] görece yoksulluk
relative Beschleunigung {sub} {f} relatif hızlanma
relative Bewegung relatif hareket
relative Dichte {sub} {f} bağıl yoğunluk
relative Empfindlichkeit {sub} {f} bağıl duyarlılık
relative Farbreizfunktion {sub} {f} bağıl renk uyartı fonksiyonu
relative Feuchte {sub} {f} bağıl nem
relative Feuchtigkeit {sub} {f} bağıl nem
relative Feuchtigkeit {sub} {f} bağıl nemlilik
relative Geschwindigkeit {sub} {f} bağıl hız
relative Geschwindigkeit {sub} {f} izafi hız
relative Häufigkeit orantılı frekans
relative Lichtausbeute {sub} {f} ışık kifayeti
relative Luftfeuchte {sub} {f} izafi hava nemi
relative Luftfeuchtigkeit izafi hava nemi
Relative Mehrheit {sub} {f} nispi çoğunluk
Relative Mehrheit {sub} {f} oransal çoğunluk
relative optische Luftmasse {sub} {f} bağıl optik hava kütlesi
relative Permeabilität {sub} {f} bağıl geçirgenlik
relative Reihenfolge {sub} {f} bağıl sıra
relative Sonnenscheindauer {sub} {f} bağıl güneşlenme süresi
relative spektrale Empfindlichkeit {sub} {f} bağıl tayfsal duyarlılık
relative spektrale Verteilung {sub} {f} bağıl tayfsal dağılım
relative Stärke {sub} {f} bağıl sertlik
relative Unfallhäufigkeit {sub} {f} bağıl kaza sıklığı
Relative Unwirksamkeit {sub} {f} nisbi etkisizlik
Relative Unwirksamkeit {sub} {f} nisbi hükümsüzlük
Relative Unwirksamkeit {sub} {f} göreceli hükümsüzlük
die Relativeinschaltdauer {sub} {f} relatif devrede kalma süresi
die Relativempfindlichkeit {sub} {f} relatif hassasiyet
relativer {adj} daha ilgili
relativer {adj} daha oransal
relativer Dehzahlanstieg {sub} {m} afî sürat yükselmesi
relativer Drehzahlabfall {sub} {m} relatif sürat düşüşü
relativer Fehler {sub} {m} nisbi hata
relativer Mangel {sub} {m} görece yoksulluk
relativer Reichtum {sub} {m} [soziologisch] görece varsıllık
relativer Spannungsabfall {sub} {m} izafi gerilim düşüşü
relativer Spannungsanstieg {sub} {m} relatif gerilim artığı
relatives Porenvolumen {sub} {n} nisbi gözenekli yapı
Relatives Recht {sub} {n} nisbi hak
0.002s