3 direkte Treffer gefunden für: psikoterapi


33 indirekte Treffer gefunden für: psikoterapi

Deutsch Türkisch
der Analysator {sub} {m} [Psychoanalyse] psikoterapi yapan kişi
der Psychotherapeut {sub} {m} psikoterapist
das Psychotherapeutengesetz {sub} {n} [juristisch] Psikoterapistler Yasası
die Psychotherapeutenvariable {sub} {f} psikoterapiste ait değişkenler
die Psychotherapeutin {sub} {f} [weiblich] psikoterapist
psychotherapeutische {adj} psikoterapiye ilişkin
die Psychotiker {sub} {pl} psikoterapiler
aktiv klinische Psychotherapie {sub} {f} aktif klinik psikoterapi
aktiv klinische Psychotherapie {sub} {f} klinikte uygulanan aktif psikoterapi
ambulante Psychotherapie {sub} {f} ayaktan psikoterapi
analytisch orientierte Psychotherapie {sub} {f} analitik oriyantasyonlu psikoterapi
analytisch orientierte Psychotherapie {sub} {f} analitik yönelimli psikoterapi
analytische orientierte Psychotherapie {sub} {f} analitik yönelimli psikoterapi
analytische Psychotherapie {sub} {f} analitik psikoterapi
anthropologische Psychotherapie {sub} {f} antropolojik psikoterapi
aufdeckende Psychotherapie {sub} {f} açığa çıkarıcı psikoterapi
aufdeckende Psychotherapie {sub} {f} görüye yönelik psikoterapi
aufdeckende Psychotherapie {sub} {f} çatışma çözümleyici psikoterapi
befreiende Psychotherapie {sub} {f} özgürleştirici psikoterapi
die Beratungstherapie {sub} {f} danışmanlık yoluyla yapılan psikoterapi
die Bibliotherapie {sub} {f} uygun kitaplar yardımıyla yapılan psikoterapi
bionome Psychotherapie {sub} {f} biyonom psikoterapi
direkte Psychotherapie {sub} {f} direkt psikoterapi
existentielle Psychotherapie {sub} {f} egzistansiyel psikoterapi
existentielle Psychotherapie {sub} {f} varoluşçu psikoterapi
fokale Psychotherapie {sub} {f} fokal psikoterapi
große Psychotherapie {sub} {f} geniş psikoterapi
intensive Psychotherapie {sub} {f} yoğun psikoterapi
kleine Psychotherapie {sub} {f} küçük psikoterapi
kleine Psychotherapie {sub} {f} minör psikoterapi
klient bezogene Psychotherapie {sub} {f} haste merkezli psikoterapi
klient bezogene Psychotherapie {sub} {f} kısa psikoterapi
klinische Psychotherapie {sub} {f} klinik psikoterapi
0.002s