7 direkte Treffer gefunden für: prunk


42 indirekte Treffer gefunden für: prunk

Deutsch Türkisch
Prunk eines Palastes bir sarayın satafatı
Prunkbau şatafatlı bina
Prunkbau gösterişli bina
das Prunkbett {sub} {n} kubbeli karyola
das Prunkbett {sub} {n} prenses karyolası
das Prunken {sub} {n} böbürlenme
prunken {v} [prunkte, hat geprunkt] böbürlenmek
prunken {v} [prunkte, hat geprunkt] caka satmak
prunken {v} [prunkte, hat geprunkt] gösteriş yapmak
prunken {v} [prunkte, hat geprunkt] övünmek
prunken mit {v} ...ile böbürlenme
prunkend {adj} afili
prunkend {adj} caka satan
prunkend {adj} gösterişli
prunkend {adj} yüksekten atan
prunkend {adj} övüngen
das Prunkgemach {sub} {n} saray tören odası
prunkhaft {adj} gösterişli
Prunkhafter {adj} daha gösterişli
prunkhaftste {adj} en gösterişli
die Prunkliebe {sub} {f} böbürlenmeyi sevme
die Prunkliebe {sub} {f} ihtişamı sevme
die Prunkliebe {sub} {f} şatafatı sevme
prunklos {adj} gösterişsiz
der Prunksaal {sub} {m} görkemli tören salonu
das Prunkstück {sub} {n} gözde
das Prunkstück {sub} {n} şaheser
die Prunkstücke {sub} {pl} şaheserler
die Prunksucht {sub} {f} debdebe düşkünlüğü
die Prunksucht {sub} {f} ihtişam tutkusu
die Prunksucht {sub} {f} şatafat tutkusu
prunksüchtig {adj} gösteriş tutkulu
prunksüchtig sein {v} gösteriş tutkusu olmak
prunkvoll {adj} alaylı
prunkvoll {adj} debdebeli
prunkvoll {adj} gösterişli
prunkvoll {adj} ihtişamlı
prunkvoll {adj} tantanalı
prunkvoll {adj} şatafatlı
ohne Prunk şatafatsız
ohne Prunk gösterişsiz
pomp und prunk [prachtvolle Aufmachung, Ausstattung] bartılı muhteşen donanım
0.002s