7 direkte Treffer gefunden für: politik


50 indirekte Treffer gefunden für: politik

Deutsch Türkisch
antipolitisch {adj} politikaya karşı
auf politischem Gebiet politik alanda
auf politischem Gebiet politik sahada
der Augur {sub} {m} politik gelecek hakkında kararlar yayınlayan fonksiyon sahibi kişi
aus politischen Gründen politik nedenlerden
Änderung der Politik {sub} {f} politikanın değişimi
bestimmt durch die Politik politika ile belirlenen
Bundeszentrale für politische Bildung {sub} {f} Politik eğitim için federal merkez
die Geldpolitik festlegen politikayı saptamak
diplomatisches Verhalten {sub} {n} politikacılık
durch politische Umstände schwer betroffene Gebiete {sub} {pl} politik karmaşadan ağır etkilenen bölgeler
ein politisches Wesen {sub} {n} politikadan birisi
eine Idee in der Politik umsetzen politikada bir fikiri hayata geçirmek
Einmischung in die politischen Angelegenheiten {sub} {f} politikaya karışmak
die Erdbebenwahl {sub} {f} politik depreme neden olan seçim
das Politikpropaganda {sub} {n} düşman propagandası
halten, politische Reden~ {v} politik konuşmalar yapmak
Höhepunkt seiner politischen Karriere {sub} {m} politik kariyerinin doruk noktası
im Bereich der Politik politik alanında
im Rahmen der Politik politik çerçevede
in der Politik tätig politika ile uğraşıyor
in der Politik tätig sein {v} politika ile uğraşmak
in die Politik gehen {v} politikaya girmek
Neuorientierung der Politik {sub} {f} politikayı yeniden belirleme
Polit- [Präfix] politikayla ilgili kelimelerde ön ek
das Politbüro {sub} {n} politik büro
Politik am Rande des Abgrunds politik iflasın kenarında
Politik auf Konfrontationskurs {sub} {f} yüzleşme rotalı politika
Politik betreiben {v} politika yapmak
Politik der... {sub} {f} ...nin, ...nın politikası
Politik der aktiven Partnerschaft {sub} {f} aktif partnerlik politikası
Politik der Anlegerpflege {sub} {f} yatırımcı ile ilgilenme politikası
Politik der Aussenökonomie {sub} {f} dış ekonomi politikası
Politik der Chancengleichheit {sub} {f} şansların eşitliği politikası
Politik der Diversifikation {sub} {f} çeşitlendirme politikası
Politik der Expansion {sub} {f} yayılma politikası
Politik der friedlichen Koexistenz {sub} {f} barış içinde yanyana yaşama politikası
Politik der Geldverknappung {sub} {f} para arzını daraltma politikası
Politik der Inflation {sub} {f} enflasyon politikası
Politik der kleinen Schritte {sub} {f} küçük adımlar atma politikası
Politik der Konfrontation {sub} {f} yüzleşme politikası
Politik der Kreditbeschränkung {sub} {f} kredi sınırlama politikası
Politik der Linken {sub} {f} solcuların politikası
Politik der offenen Tür {sub} {f} açık kapı politikası
Politik der Offenheit {sub} {f} açık sözlülük politikası
Politik der Qualitätsförderung {sub} {f} kaliteyi destekleme politikası
Politik der Qualitätsförderung in der Landwirtschaft {sub} {f} zirai kaliteyi destek politikası
Politik der Rechten {sub} {f} sağcıların politikası
Politik der ruhigen Hand {sub} {f} sakin politika
Politik der Stabilität {sub} {f} istikrar politikası
0.002s