3 direkte Treffer gefunden für: ortaç


37 indirekte Treffer gefunden für: ortaç

Deutsch Türkisch
die Barbakane {sub} {f} Ortaçağda kalede dış set
Geschichte des Mittelalters {sub} {f} ortaç tarihi
die Hexenverbrennung {sub} {f} ortaçağda cadı olduğu sanılan kadınların yakılarak öldürülmesi
die Hexenverfolgung {sub} {f} ortaçağda cadı olduğu sanılan kadınların takibi
der Hoketus {sub} {m} ortaçağda çok sesli müzik kompozisynonu
im Mittelalter ortaçağda
der Katharer {sub} {m} ortaçağda aşırı tutucu tarikat mensubu
die Katharerin {sub} {f} ortaçağda aşırı tutucu tarikat mensubu (bayan)
die Kemenate {sub} {f} [mit einem Kamin ausgestattetes Wohngemach, besonders Frauengemach in Burgen des Mittelalters] Ortaçağda daha ziyade kadınlar için şömineli oda
der Landvogt {sub} {m} [Mittelalter) vom König eingesetzter Verwalter eines reichsunmittelbaren Bezirks] ortaçağda bölge yöneticisi
die Landvogtin {sub} {f} ortaçağda bölge yöneticisi bayan
die Lauda {sub} {f} [im Mittelalter in Italien ein volkstümlicher geistlicher Lobgesang] Ortaç İtalya‚sında dini övgü şarkısı
die Laude {sub} {pl} [Plural von Lauda] Ortaç İtalya‚sında dini övgü şarkıları
MA [Kürzel von Mittelalter] ortaç
mediäval {adj} ortaçağa ait
das Mediävalschriftzeichen {sub} {n} ortaçağa ait yazı işaretleri
der Mediävist {sub} {m} ortaç uzmanı
die Mediävistik {sub} {f} ortaç bilimi
das Mittelalter {sub} {n} Ortaç
das Mittelalterfest {sub} {n} Ortaç eğlencesi
der Mittelalterforscher {sub} {m} Ortaç araştırmacısı
mittelalterlich {adj} Ortaç
mittelalterlich {adj} Ortaçağ’a ait
mittelalterliche Archäologie {sub} {f} Ortaç arkeologu
mittelalterliche Europa {sub} {n} Ortaç Avrupası
mittelalterliches Tierbuch {sub} {n} Ortaçağ‚a ait hayvanlar kitabı
die Mittelaltermünze {sub} {f} Ortaçağ‚madeni para
die Mittelalterspiele {sub} {pl} Ortaç oyunları
das Mittelhochdeutsch {sub} {n} Ortaç Almancası
die Mozaraber {sub} {pl} ortaçağda müslümanların hükümdarlığında şimdiki portekizde yaşayan hristiyanlar
nachmittelalterlich {adv} ortaç sonrası
partizipial {adj} [Grammatik] ortaç niteliğinde
der Partizipialsatz {sub} {m} [Grammatik] ortaç cümlesi
die Romanik {sub} {f} ortaç sanat üslubu
späte Mittelalter Ortaçağın sonları
die Unziale {sub} {f} Ortaçağda Yunan ve Roma yazısı
die Unzialschrift {sub} {f} Ortaçağda Yunan ve Roma yazısı
0.002s