2 direkte Treffer gefunden für: oluşan


40 indirekte Treffer gefunden für: oluşan

Deutsch Türkisch
anfallende Beträge {sub} {pl} oluşan miktarlar
anfallende Kosten {sub} {pl} oluşan maliyet
anfallende Menge {sub} {f} oluşan miktar
anfallender Abfall {sub} {m} oluşan çöp
entstehende Gefahren {sub} {pl} oluşan tehlikeler
entstehende Kosten {sub} {pl} oluşan masraflar
entstehende Verbindlichkeiten {sub} {pl} oluşan zorunluluklar
entstehende Verluste {sub} {pl} oluşan kayıplar
entstehendes Riff {sub} {m} oluşan resif
der Entstehungsbrand {sub} {m} oluşan yangın
die Entstehungsrechnung {sub} {f} [Makroökonomik] oluşan hesap
der Farbwerktrenner {sub} {m} oluşan renk verici parça ayırırıcı
konkurrierendes Verschulden {sub} {n} [Rechtswissenschaft] oluşan zararda zarara uğrayanın da belli oranda kusurlu olması hali
der Vorfall {sub} {m} oluşan olay
aus 10 Leuten bestehend 10 kişiden oluşan
aus 3 Teilen bestehend 3 parçadan oluşan
aus mehreren Rassen bestehend birçok ırktan oluşan
aus mehreren Teilen bestehend birçok parçadan oluşan
aus vier Teilen bestehend dört parçadan oluşan
äußerlich entstehend {adj} dışta oluşan
bestehend aus ...den\...dan oluşan
binär {adj} iki birimden oluşan
diskret {adj} [Mathematik] ayrı ayrı parçalardan oluşan
der Dreiteiler {sub} {m} [Anzug] üç parçadan oluşan
dreiteilig {adj} üç kısımdan oluşan
einaktig {adj} bir perdeden oluşan
der Einblattdruck {sub} {m} tek sayfadan oluşan
endoform {adj} içinden oluşan
enterogen bağırsakta oluşan
exogen {adj} organizma dışında oluşan
flanellen {adj} yünlü kumaştan oluşan
foudroyant {adj} şimşek hızıyla oluşan
fulminans {adj} aniden oluşan
furunkulös {adj} yaygın çıban oluşan
glazial {adj} buzul devrinde oluşan
granulomatös {adj} taneciklerden oluşan
guttural {adj} gırtlatka oluşan
heterotop {adj} tipik olmayan yerde oluşan
im Körper entstehend vücutta oluşan
innen entstehend içinde oluşan
0.002s