53 direkte Treffer gefunden für: oldukça


52 indirekte Treffer gefunden für: oldukça

Deutsch Türkisch
der Achterknoten {sub} {m} [Anseilknoten] oldukça sağlam ilmiklenmiş dügüm
allzu hoch geschraubt oldukça yüksek vidalanmış
allzu sehr {adv} oldukça fazla
allzu viel {adj} oldukça fazla
auf ziemlich die gleiche Weise oldukça aynı şekilde
ausgesprochen beliebt oldukça sevilen
ausgesprochen falsch oldukça hatalı
ausgesprochen gemischtes Gefühl {sub} {n} oldukça karmaşık his
ausgesprochen gut oldukça iyi
ausgesprochen lächerlich oldukça gülünç
ausgesprochen schön oldukça güzel
ausgesprochene Fähigkeit {sub} {f} oldukça yeteneklilik
ausgesprochene Gehbehinderung {sub} {f} oldukça yürüme engelli
ausgesprochene Lüge {sub} {f} oldukça yalan
ausgesprochener Atheist {sub} {m} oldukça dinsiz
ausgesprochener Blödsinn {sub} {m} oldukça delilik
ausgesprochener Unsinn {sub} {m} oldukça manâsız
ausgiebig {adj} oldukça çok
äußerst amüsant {adj} oldukça eğlenceli
äußerst instiktlos {adj} oldukça dugusuz
äußerst beeinträchtigt oldukça zedelenmiş
äußerst beneidenswert oldukça kıskanmaya değer
äußerst bescheiden oldukça alçak gönüllü
äußerst diskret oldukça gizli
äußerst dünn gesät oldukça seyrek ekilmiş
äußerst eindrucksvoll oldukça etkileyici
äußerst enttäuscht oldukça hayali kırık
äußerst erfolgreich oldukça başarılı
äußerst erfolgreich sein {v} oldukça başarılı olmak
äußerst erfreut oldukça memnun
äußerst ernst oldukça ciddi
äußerst ernst und gefährlich oldukça ciddi ve tehlikeli
äußerst ernste Beschuldigung {sub} {f} oldukça ciddi suçlama
äußerst ernste und gefährliche Zeiten {sub} {pl} oldukça ciddi ve tehlikeli zamanlar
äußerst gedrückter Markt {sub} {m} oldukça ezik pazar
äußerst gefürchtet oldukça korkunç
äußerst gekürzte Preise {sub} {pl} oldukça kırılmış fiyatlar
äußerst geringe Nachfrage {sub} {f} oldukça az ilgi
äußerst geschmacklos oldukça lezzetsiz
äußerst geschmackvoll oldukça lezzetli
äußerst gut aussehend [Frau] oldukça güzel görünümlü
äußerst heiß oldukça sıcak
äußerst herabgesetzter Preis {sub} {m} oldukça düşürülmüş fiyat
äußerst klein oldukça küçük
äußerst knapp kalkuliert oldukça sıkı hesaplanmış
äußerst kostspielig {adj} oldukça pahalı
äußerst kritisch {adj} oldukça hassas
äußerst misstrauisch {adj} oldukça kuşkulu
äußerst modern {adj} oldukça çağdaş
äußerst niedrig [Preis, Miete] oldukça düşük
äußerst niedriger Kurs {sub} {m} oldukça düşük değer
ausgemacht {adj} [sehr, überaus, ausgesprochen] çok, gayet, oldukça
0.005s