1 direkte Treffer gefunden für: okula

Deutsch Türkisch
in Schule okula

52 indirekte Treffer gefunden für: okula

Deutsch Türkisch
der Besuch {sub} {m} okula devam
besuchen [Ausbildungsstätte] okula gitmek
besuchen {v} [besuchte, habe besucht] okula devam etmek
die Schulbank drücken okula gitmek
die Schule besuchen okula gitmek
die Schule schwänzen {v} okula devamsızlık yapmak
durchlaufen {v} [ich lief durch, ich habe durchgelaufen] okula devam etmek
ein altes Semester okula kazık çakmış öğrenci
eine Schule besuchen okula gitmek
der Einschlungstest {sub} {m} okula başlama testi
die Einschulung {sub} {f} okula başlama
die Einschulungsquote {sub} {f} okula başlama oranı
es besteht Schulpflicht okula gitme mecburiyeti var
Fernbleiben von der Schule {sub} {n} okula gitmeme
in die Schule gehen {v} okula gitmek
in Schule gehen {v} okula gitmek
die Neueinschreibung {sub} {f} okula yeni kayıt
okular {adj} göz ile ilgili
das Okular {sub} {n} [Naturwissenschaft] oküler
das Okular {sub} {n} [Naturwissenschaft] optik araçlardaki göz tarafında bulunan mercek
das Okular {sub} {n} göze ait
das Okular {sub} {n} telemetre oküleri
das Okular {sub} {n} teleskopun oküleri
der Okularauszug {sub} {m} oküler sürme borusu
die Okularblende {sub} {f} oküler diyaframı
die Okularbrennweite {sub} {f} okülerin odak mesafesi
die Okularklemmung {sub} {f} oküleri sıkıştırma
das Okularmikroskop {sub} {n} okülerli mikroskop
das Okularpaar {sub} {n} oküler çifti
das Okularprisma {sub} {n} oküler prizması
das Okularspektroskop {sub} {n} okülerli spektroskop
die Okulation {sub} {f} [Naturwissenschaft] aşılama
die Okulation {sub} {f} [Naturwissenschaft] tohumlama
okulär {adj} göz ile ilgili
das Pointierungsmikroskop {sub} {n} okular işaretleme oküleri
die Schiefertafel {sub} {f} okula yeni başlayanlara verilen taş yazı tahtası
der Schulanfänger {sub} {m} okula başlayan
die Schulanfängerin {sub} {f} [weiblich] okula başlayan
der Schulbesuch {sub} {m} okula devam
der Schulbesuch {sub} {m} okula devam etme
der Schulbesuch {sub} {m} okula devam mecburiyeti
der Schulbesuch {sub} {m} okula gitme
die Schulbesuchsquote {sub} {f} okula gitme oranı
der Schulbesuchsziffer {sub} {m} okula devam sayısı
Schule besuchen {v} okula gitmek
die Schulfehlzeiten {sub} {pl} okula gitmeme zamanları
schulgerecht {adj} okula yakışır
schulische Integration {sub} {f} okula uyum
die Schuljugend {sub} {f} okula gitme zorunluluğu çağındaki gençler
das Schulkindalter {sub} {n} okula gitme yaşı
die Schulpflicht {sub} {f} okula gitme zorunluluğu
der alten Schule eski okula
0.002s