7 direkte Treffer gefunden für: oft


50 indirekte Treffer gefunden für: oft

Deutsch Türkisch
Augen spiegeln {v} oftalmoskopi
der Augenarzt {sub} {m} oftalmolog
die Augenheilkunde {sub} {f} oftalmoloji
Augenheilkunde betreffend oftalmoloji ile ilgili
der Augenheilkundler {sub} {m} oftalmoloji uzmanı
die Augenheilkundlerin {sub} {f} [weiblich] oftalmoloji uzmanı
der Augenspiegel {sub} {m} oftalmoskop
oft benutzt sık sık kullanılır
oft genannt çoğu zaman anılan
oft genug yeteri kadar sık
oft gestellte Fragen sık sık sorulan sorular
oft kopiert sık sık fotokopisi yapılmış
oft verheiratet çok kez evli
oft vorkommende Typen {sub} {pl} sık sık bulunan tipler
oftmalig {adv} defalarca
oftmalig {adv} ekseriya
oftmalig {adv} sık sık
oftmalig {adv} tekrar tekrar
oftmalig {adv} çoğukez
oftmals {adv} defalarca
oftmals {adv} ekseriyetle
oftmals {adv} sık sık
oftmals {adv} tekrar tekrar
oftmals {adv} çoğukez
der Ophthalmologe {sub} {m} [Med.] oftalmolog
die Ophthalmologen {sub} {pl} [Med.] oftalmologlar
die Ophthalmologie {sub} {f} [Med.] oftalmoloji
die Ophthalmologin {sub} {f} [weiblich: Med.] oftalmolog
ophthalmologisch {adj} oftalmolojik
ophthalmoplegisch {adj} oftalmolojik
das Ophthalmoskop {sub} {n} [Med.] oftalmoskop
ophthalmoskopisch {adj} oftalmoskopik
das Ophthaloskop {sub} {n} oftalmoskop
die Ophthaloskopie {sub} {f} oftalmoskopi
die Ophthaloskoplinse {sub} {f} oftalmoskop adesesi
die Opthalmie {sub} {f} [Med.] oftalmi
öfter {adv} daha sık
öfter {adv} oldukça sık
öfter {adv} pek çok kez
öfter {adv} sık sık
öfter {adv} sıkça
öfter {adv} çok kez
öfter mal çok kere
öfters {adv} [bir] çok defa (veya kere)
öfters defalarca
öfters oldukça sık
öfters pek çok kez
öfters sık sık
öfters sıkça
öfters sıkı sıkı
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu