Keine direkten Treffer gefunden für: offene

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: offene

Deutsch Türkisch
offene Abflussleitung {sub} {f} açık kanalisation borusu
offene Abstimmung {sub} {f} açık oylama
offene Antwort {sub} {f} açık cevap
offene Arbeitslosigkeit {adj} açık işsizlik
offene Arme {sub} {pl} açık kollar
offene Ausschreibung {sub} {f} açık ihale
offene Ausschreibung {sub} {f} açık ilanı
offene Bauweise {sub} {f} açık inşa şekli
offene Bestellung {sub} {f} açık ısmarlama
offene Beträge {sub} {pl} ödenmemiş miktarlar
offene Diskussion {sub} {f} açık tartışma
offene Enden {sub} {pl} açık uçlar
offene Erdung {sub} {f} açık topraklama
offene Erwerbslosigkeit {adj} açık işsizlik
offene Fassade {sub} {f} açık cephe
offene Feindschaft {sub} {f} açık düşmanlık
offene Feuerstelle {sub} {f} açık ateşleme yeri
offene Flamme {sub} {f} açık alev
offene Flammen {sub} {pl} açık alevler
offene Fläche {sub} {f} açık yüzey
offene Flächen {sub} {pl} açık yüzeyler
offene Form {sub} {f} açık şekil
offene Frage {sub} {f} açık soru
offene Frage {sub} {f} cevaplanmayan soru
offene Fragen {sub} {pl} açık sorular
offene Fraktur {sub} {f} açık kırık
offene Gesellschaft {sub} {n} açık toplum
offene Gesprächsrunde {sub} {f} açık oturum
offene Grenzen {sub} {pl} açık sınırlar
offene Gruppe {sub} {f} açık grup
offene Haftbefehle {sub} {pl} açık tutuklama emirleri
Offene Handelsgesellschaft {sub} {f} kolektif ortaklık şirketi
Offene Handelsgesellschaft {sub} {f} kollektif ortaklık
offene Handelsgesellschaft {sub} {f} kollektif şirket
Offene Handelsgesellschaft {sub} {f} kollektif şirket
offene Hilfe {sub} {f} açık yardım
offene Hypothek {sub} {f} açık ipotek
offene Inflation {sub} {f} açık enflasyon
offene Jugendarbeit {sub} {pl} açık gençlik çalışmaları
offene Klassen {sub} {pl} açık sınıflar
offene Knospe {sub} {f} açık tomurcuk
offene Kulturen {sub} {pl} açık kültürler
offene Landschaft {sub} {f} açık manzara
offene Lehrstellen {sub} {pl} açık meslek eğitim yerleri
offene Magazine {sub} {pl} açık hangarlar
offene Maische açık kristalizatör
offene Maschine {sub} {f} açık makine
offene Meere {sub} {pl} açık denizler
offene Unterstützung {sub} {f} aleni destek
offene Netzarchitektur açık mimarisi
0.002s