12 direkte Treffer gefunden für: nichtig


50 indirekte Treffer gefunden für: nichtig

Deutsch Türkisch
nichtig erklärend {adj} hükümsüz kılan
nichtig erklärte- geçersiz kılınmış-
nichtig erklärte Ehe geçersiz kılınmış evlilik
nichtig gemacht geçersiz kılınmış
nichtig machen {v} geçersiz kılmak
nichtig machend {adj} geçersiz kılan
nichtig nach dem Gesetz kanunca geçersiz
nichtige Vorwände sudan bahaneler
nichtige Vorwände sudan sebepler
nichtiger Vertrag {sub} {m} geçersiz anlaşma
die Nichtigerklärung {sub} {f} butlan kararı
die Nichtigerklärung {sub} {f} hükümsüzlük kararı
Nichtigerklärung einer Richtlinie {sub} {f} bir kuralın geçersiz kılınması
Nichtigerklärung eines Patents {sub} {f} patentin geçersiz kılınması
nichtiges Geschäft {sub} {n} geçersiz ticaret
die Nichtigkeit {sub} {f} [Rechtswissenschaft] değersiz şey
die Nichtigkeit {sub} {f} [Rechtswissenschaft] değersizlik
die Nichtigkeit {sub} {f} [Rechtswissenschaft] geçersizlik
die Nichtigkeit {sub} {f} [Rechtswissenschaft] hükümsüzlük
die Nichtigkeit {sub} {f} [Rechtswissenschaft] önemsiz şey
die Nichtigkeit {sub} {f} [Rechtswissenschaft] önemsizlik
die Nichtigkeit {sub} {f} butlan
die Nichtigkeit {sub} {f} geçersizlik
die Nichtigkeit {sub} {f} hükümsüzlük
die Nichtigkeit {sub} {f} ıvır zıvır
Nichtigkeit der Willenserklärung {sub} {f} amaç açıklamasının geçersizliği
Nichtigkeit durch Rechtsänderung {sub} {f} kanun değişimi nedeniyle geçersizlik
Nichtigkeit heilen {sub} {f} önemsizliği düzeltmek
Nichtigkeit wegen Scheingeschäfts {sub} {f} hayali ticaret nedeniyle geçersizlik
die Nichtigkeiten {sub} {pl} önemsizlikler
Nichtigkeits- önemsizlik-
die Nichtigkeitsabteilung {sub} {f} hükümsüzlük dairesi
die Nichtigkeitsbeklagte {sub} {f} hükümsüzlük davalısı
die Nichtigkeitsbeschwerde {sub} {f} butlan itirazı
die Nichtigkeitsbeschwerde {sub} {f} hükümsüzlük itirazı
die Nichtigkeitsbeschwerde {sub} {f} hükümsüzlük şikâyeti
die Nichtigkeitseinrede {sub} {f} geçersizlik itirazı
die Nichtigkeitserklärung {sub} {f} [Rechtswissenschaft] hükümsüzlük
die Nichtigkeitserklärung {sub} {f} [Rechtswissenschaft] iptal
die Nichtigkeitserklärung {sub} {f} geçersizlik açıklaması
die Nichtigkeitserklärung {sub} {f} hükümsüzlük açiklaması
Nichtigkeitserklärung der Ehe {sub} {f} evliliğin geçersiz açıklanması
der Nichtigkeitsgrund {sub} {m} geçersizlik sebebi
die Nichtigkeitsgründe {sub} {pl} geçersiz sebepler
die Nichtigkeitsgründe {sub} {pl} geçersizlik sebepleri
die Nichtigkeitsgründe {sub} {pl} sudan sebepler
die Nichtigkeitskammer {sub} {f} hükümsüzlük bölümü
die Nichtigkeitsklage {sub} {f} [Rechtswissenschaft] iptal davası
die Nichtigkeitsklage {sub} {f} butlan davası
die Nichtigkeitsklage {sub} {f} geçersizlik davası
0.002s