1 direkte Treffer gefunden für: negativer

Deutsch Türkisch
negativer {adj} daha olumsuz

32 indirekte Treffer gefunden für: negativer

Deutsch Türkisch
negativer Bekräftiger olumsuz pekiştireç
negativer Verstärker {adj} olumsuz pekiştireç
negativer Anreiz olumsuz teşvik
negativer Anschaffungswert olumsuz devralma değeri
negativer Anschlußpol {sub} {m} negatif bağlantı kutbu
negativer Auflagerdruck {sub} {m} olumsuz taban basıncı
negativer Außenbeitrag {sub} {m} olumsuz dış katkı
negativer Beigeschmack {sub} {m} olumsuz hoşa gitmeyen taraf
negativer Bestand {sub} {m} negatif mevcudat
negativer Betrag {sub} {m} negatif miktar
negativer Differenzwert negatif fark değeri
negativer Druck {sub} {m} nagatif basınç
negativer Einfluss auf Leute insanlar üzerinde olumsuz etki
negativer Eintrag {sub} {m} negatif veri
negativer Firmenwert eksi firma değeri
negativer Geländewinkel eksi alan açısı
negativer Geschäftswert eksi bilanço
negativer Hinweis {sub} {m} negatif beyan
negativer Hinweis {sub} {m} olumsuz beyan
negativer Kapitalsaldo eksi bakiye
negativer Kompetenzkonflikt {sub} {m} negetif yetki uyuşmazlığı
negativer Kontrollversuch olumsuz kontrol deneyi
negativer Pol {sub} {m} negatif kutup
negativer Puffer {sub} {m} [Speicher] negatif bellek
negativer Strom {sub} {m} negatif akım
negativer Temperaturkoeffizient negatif ısı katsayısı
negativer Verstärker {sub} {m} negatif güçlendirici
negativer Wert {sub} {m} negatif değer
negativer Zeigerwert {sub} {m} negatif gösterge değeri
negativer Übertrag {sub} {m} negatif devir
negativere- daha negatif
die Negativerklärung {sub} {f} [Negativklausel] borçlunun, beyan ettiği servetibi baska birisi lehine kullanmayacağını kredi veren bankaya açıklaması
0.001s