Keine direkten Treffer gefunden für: masrafların

Deutsch Türkisch

30 indirekte Treffer gefunden für: masrafların

Deutsch Türkisch
Abgeltung der Kosten masrafların ödenmesi
Anhäufung von Kosten {sub} {f} masrafların artması
auf die Kosten kommen {v} masraflarını karşılamak
auf Geschäftskosten masrafların yeri tarafından ödenmesi
die Aufwandsentschädigung {sub} {f} masrafların karşılanması
die Aufwandsentschädigung {sub} {f} masrafların tazmini
die Aufwandsentschädigung {sub} {f} masrafların ödenmesi
der Aufwendungsersatz {sub} {m} masrafların iadesi
Berechnung der Kosten {sub} {f} masrafların hesabı
die Bestreitung {sub} {f} masraflarını karşılama
einige der Kosten masrafların birkaçı
einschränken {v} [sich ~] masraflarını azaltmak
Entscheidung über die Verteilung der Kosten masrafların daǧılımı hakkında karar
Ersatz von Verwendungen {sub} {m} masrafların tazmini
die Kostendeckung {sub} {f} masrafların karşılanması
der Kostenersatz {sub} {m} masrafların tazminatı
die Kostenfestsetzung {sub} {f} masrafların tayini
der Kostenfestsetzungsbeschluss {sub} {m} masrafların tayin kararı
die Kostensenkung {sub} {f} masrafların azaltılması
die Minderausgabe {sub} {f} masrafların kısılması
Minderung der Kosten {sub} {f} masrafların azalması
seine Auslagen wieder decken masraflarını yine karşılamak
seine Kosten decken masraflarını karşılamak
seine Kosten deckend masraflarını karşılayan
seine Kosten erstattet bekommen masraflarını geri almak
Steigen der Kosten {sub} {n} masrafların artması
Steigen der Kosten {sub} {n} masrafların yükselmesi
Umlegung der Kosten {v} masrafların dağılımı
Umlegung von Kosten masrafların dağılımı
Zusammenfassung von Kosten {sub} {f} masrafların özetini çıkarma
0.002s