21 direkte Treffer gefunden für: makul


56 indirekte Treffer gefunden für: makul

Deutsch Türkisch
angemessene Grundausbildung {sub} {f} makul temel eğitim
angemessene Preise {sub} {pl} makul fiyatlar
angemessene Prämie {sub} {f} makul prim
angemessene Qualität {sub} {f} makul kalite
angemessene Vergütung {sub} {f} makul ücret
angemessene Verteidigung {sub} {f} makul savunma
angemessener Marktpreis {sub} {m} makul piyasa fiyatı
angemessener Wert {sub} {m} makul değer
angemessenes Benehmen {sub} {n} makul davranış
angemessenes Taschengeld {sub} {n} makul cep harçlığı
angemessenes Trinkgeld {sub} {n} makul bahşiş
annehmbar klingend {adj} makul görünen
annehmbare Antwort {sub} {f} makul cevap
annehmbare Grenze {sub} {f} makul sınır
annehmbare Konditionen {sub} {pl} makul koşullar
annehmbare Qualität {sub} {f} makul kalite
annehmbare Qualitätsgrenze {sub} {f} makul kalite sınırı
annehmbare Zuverlässigkeit {sub} {f} makul güvenilirlik
billig ermessen {v} makul ölçü
die Billigkeit {sub} {f} makuliyet
binnen angemessener Frist makûl bir zaman içinde
ein mäßiges Ausmaß makul bir boyut
eine angemessene Entschädigung zahlen {v} makul miktarda tazminat ödemek
eine angemessene Prämie {sub} {f} makul prim
in angemessener Weise makul şekilde
in angemessener Zeit makul zaman içinde
in einem vernünftigen Maße makul ölçüde
Kampagne für einen angemessenen Lohn {sub} {f} makul ücret için kampanya yapmak
kulant {adj} makul davranış
leicht nachvollziehbar sein {v} makul olmak
die Makula {sub} {f} (gözde) makula
die Makuladegeneration {sub} {f} makula dejenerasyonu
das Makulaloch {sub} {n} makula deliği
makular {adj} makula ile ilgili
der Makulator {sub} {m} hurda kâğıt
die Makulatur {sub} {f} [Druckerei] baskı hatası olan kâğıt
die Makulatur {sub} {f} atık
der Makulaturbogen {sub} {m} hurda kâğıt tabaka
die Makulaturen {sub} {pl} [Druckerei] baskı hatası olan kâğıtlar
das Makulaturerfassungsgerät {sub} {n} baskı hatası tespit aleti
das Makulaturpapier {sub} {n} hurda kâğıt
das Makulaödem {sub} {n} makula ödemi
makulieren [selten] kitapları piyasadan çekmek
makulopapulös {adj} [in der dermotologie] şiş-lekeli anlamında
makulär {adj} gözde sarı leke ile ilgili
mäßig im Preis makul fiyatda
mäßige Geldstrafe {sub} {f} makul para cezası
mäßige Preise {sub} {pl} makul fiyatlar
nach billigem Ermessen makul değerlendirme sonrası
nachvollziehbarerweise makul şekilde
nachvollziehbares Sicherheitskonzept {sub} {n} makul emniyet taslağı
annehmbarer {adj} daha makul
annehmbarste {adj} en makul
ethisch vertretbar etik açıdan makul
mäßig im Preis fiyatta makul
wirtschaftlich vertretbar {adj} ekonomik açıdan makul
0.003s