12 direkte Treffer gefunden für: müzakere


50 indirekte Treffer gefunden für: müzakere

Deutsch Türkisch
Abbruch der Verhandlungen {sub} {m} müzakerelerin durdurulması
abhandeln {v} [handelte ab, hat abgehandelt] müzakere etmek
ausgehandelt müzakere edilmiş
aushandeln {v} [handelte aus, hat ausgehandelt] müzakere etmek
die Aushandlung {sub} {f} müzakere etme
Beginn der Verhandlungen {sub} {m} müzakerelerin başlangıcı
beraten {v} [beriet, hat beraten] müzakere etmek
besprechen {v} [besprach, habe besprochen] müzakere etmek
besprechend {adj} müzakere eden
der Besprechungsbericht {sub} {m} müzakere raporu
die Debatten {sub} {pl} müzakereler
der Debattenführer {sub} {m} müzakere yöneticisi
debattieren {v} müzakere etmek
der Debattierer {sub} {m} müzakereci
die Debattiererin {sub} {f} [weiblich] müzakereci
debattiert müzakeresi yapılmış
debattierte müzakeresi yapılmıştı
diskussionbedürftig {adj} müzakere edilmesi gerekli
diskutieren {v} [ich diskutierte, ich habe diskutiert] müzakere etmek
der Disputant {sub} {m} müzakere eden
disputieren {v} [ich disputierte, ich habe disputiert] müzakerede bulunmak
Druckmittel bei Verhandlungen müzakerelerde zorlama aracı
erörtern {v} müzakere etmek
Fähigkeit zu verhandeln {sub} {f} müzakere yeteneği
Führung der Verhandlung {sub} {f} müzakere yönetme
Führung der Verhandlungen {sub} {f} müzakereleri yönetme
in Verhandlung sein {v} müzakere halinde olmak
in Verhandlung stehen {v} müzakerede bulunmak
in Verhandlungen treten {v} müzakerelere başlamak
mit Verhandlungen beginnen müzakerelere başlamak
nach Abschluss der Debatte müzakere bittikten sonra
sich aussprechen {v} müzakere etmek
sich aussprechen {v} müzakerede bulunmak
sich beraten mit jemandem müzakere etmek
sich besprechen {v} müzakere yapmak
strittig {adj} müzakereli
unterhandeln {v} müzakere etmek
unterhandelnd {adj} müzakere eden
unterreden {v} müzakere etmek
unterredend {adj} müzakere eden
die Unterredungen {sub} {pl} müzakereler
verhandelbar {adj} müzakere edilebilir
verhandeln {v} [verhandelte, hat verhandelt] müzakere etmek
der Verhandler {sub} {m} müzakereci
die Verhandlungen {sub} {pl} [Verhandeln] müzakereler
das Verhandlungsangebot {sub} {n} müzakere teklifi
die Verhandlungslösung {sub} {f} müzakere çözümü
der Verhandlungsort {sub} {m} müzakere yeri
die Verhandlungsorte {sub} {pl} müzakere yerleri
das Verhandlungspaket {sub} {n} müzakere paketi
0.002s