Keine direkten Treffer gefunden für: müşteriye

Deutsch Türkisch

35 indirekte Treffer gefunden für: müşteriye

Deutsch Türkisch
auf den Kunden zugeschnitten müşteriye göre
auf den Kunden zugeschnitten müşteriye göre ayarlı
auf den Kundenbedarf zuschneiden {v} müşteriye göre ayarlamak
einen Kunden bedienen müşteriye hizmet etmek
Haftung gegenüber dem Kunden {sub} {f} müşteriye karşı yükümlülük
hosten {v} {ugs.} müşteriye internet servisi sunmak
inkulant {adj} müşteriye mesafeli davranan
inkulant {adj} müşteriye yakınlık göstermeyen
die Inkulanz {sub} {f} müşteriye mesafeli davranma
Kunden bedienen müşteriye hizmet etmek
die Kundenanpassung {sub} {f} müşteriye uyum
die Kundenanpassungen {sub} {pl} müşteriye uyumlar
der Kundendienstmitarbeiter {sub} {m} müşteriye hizmet servis kadrosu elemanı
das Kundendienstnetz {sub} {n} müşteriye hizmet şebekesi
die Kundendienstorganisation {sub} {f} müşteriye hizmet servisinin organizasyonu
der Kundendienstplan {sub} {m} müşteriye hizmet planı
der Kundendiensttechniker {sub} {m} müşteriye hizmet servis teknisyeni
der Kundendienstvertrag {sub} {m} müşteriye hizmet servis sözleşmesi
der Kundendienstvertreter {sub} {m} müşteriye hizmet temsilcisi
das Kundendienstzentrum {sub} {n} müşteriye hizmet servis merkezi
kundenindividuell {adj} müşteriye has
kundenindividuelle Massenproduktion {sub} {f} müşteriye göre toptan imalat
kundennah {adj} müşteriye yakın
kundenorientiert {adj} müşteriye uyum
die Kundenorientiertheit {sub} {f} müşteriye uyumluk
die Kundenorientierung {sub} {f} müşteriye yönelik durum tespiti
die Kundenorientierung {sub} {f} müşteriye yöneliklik
die Kundenpflege {sub} {f} müşteriye ilgi
kundenspezifische Anfertigung {sub} {f} müşteriye göre imal
kundenspezifische Massenproduktion {sub} {f} müşteriye özgü toptan üretim
kundenspezifische Serienfertigung {sub} {f} müşteriye özgü seri üretim
kundenspezifische Software {sub} {f} müşteriye özel bilişim programı
kundenspezifische Waren {sub} {pl} müşteriye özgü ürünler
der Service {sub} {m} [Sport] müsteriye hizmet
Wahrnehmung des Kunden {sub} {f} müşteriye özen gösterme
0.002s