5 direkte Treffer gefunden für: müşteriler


71 indirekte Treffer gefunden für: müşteriler

Deutsch Türkisch
Abendessen mit Kunden sind nicht genehmigt müşterilerle akşam yemeklerine izin verilmez
an Kunden geliehene Gelder {sub} {pl} müşterilere ödünç verilen paralar
Anreiz für die Käufer {sub} {m} müşteriler için teşvik
Anteil der Kunden {sub} {n} müşterilerin payı
Anzahlungen von Kunden müşterilerden alınan avanslar
Anziehungskraft auf Kunden {sub} {f} müşteriler üzerinde çekme gücü
Betreuung von Kunden {sub} {f} müşterilerle ilgilenme
der Buschenschank {sub} {m} [österr.: Buschenschenke] müşterilere Kkendi ürettiği şarabı satan lokal
die Buschenschänke {sub} {f} [österr.: Buschenschenke] müşterilere Kkendi ürettiği şarabı satan lokal
die Mehrzahl unserer Kunden müşterilerimizin çoğunluğu
die meisten Kunden müşterilerin çoğunluğu
findet Anklang bei unseren Kunden [er, sie, es~] müşterilerimiz tarafından genelde beğeniliyor
Forderungen an Kunden {sub} {pl} müşterilerden alacaklar
Für unsere Kunden sind beste Qualität und bestmögliches Service gerade gut genug müşterilerimiz için, sadece en iyi kalite ve en muazzam servis iyi sayılır
Gefühle des Kunden ansprechen {sub} {pl} müşterilerin hislerine hitap etmek
große Mehrheit der Kunden {sub} {f} müşterilerin büyük çoğunluğu
das Heurigenlokal {sub} {n} müşterilere Kkendi ürettiği şarabı satan lokal
Kunden abwerben {v} müşterileri ayartmak
Kunden bereisen {v} müşterileri ziyaret etmek
Kunden bereisen {sub} {pl} müşterilerin ayağına giderek onları ziyaret etmek
Kunden besuchen {v} müşterileri ziyaret etmek
Kunden bewirten {v} müşterilere servis yapmak
Kunden entgegenkommen {v} müşterilere yakınlık göstermek
Kunden haben wenig Neigung zu kaufen {sub} {f} müşterilerin alış veriş eğilimi az/düşük
Kunden halten {v} müşterileri tutmak
die Kundenakzeptanz {sub} {f} müşterilerde kabul görmek
kundenangepasst {adj} müşterilere uyarlanmış
die Kundenansprache {sub} {f} müşterilere hitab
der Kundenbesuch {sub} {m} müşterileri ziyaret
die Kundenbesuche {sub} {pl} müşterileri ziyaretler
das Kundenkonto {sub} {n} müşteriler hesabı
Kundschaft bedienen {v} müşterilere hizmet etmek
Kundschaft übernehmen {v} müşterileri devralmak
der Käuferandrang {sub} {m} müşterilerin şiddetli alım talebi
der Käuferansturm {sub} {m} müşterilerin satın almak için saldırısı
der Käuferwiderstand {sub} {m} müşterilerin direnmesi
Liste der Kunden {sub} {f} müşteriler listesi
meisten unserer Kunden {sub} {f} müşterilerimizin çoğu
mit seinen Kunden anständig umgehen {v} müşterilerine dürüst davranmak
Rückmeldungen von Kunden {sub} {pl} müşterilerin geribildirimi
Streik der Käufer {sub} {m} müşterilerin grevi
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden müşterilere karşı yükümlülükler
Vorurteil der Kunden {sub} {m} müşterilerin ön yargısı
Zufriedenstellung der Kunden {sub} {f} müşterileri memnun etme
Kunden haben keine Neigung zu kaufen müşterilerin alış veriş eğilimi yok
die Abnehmerinnen {sub} {pl} [weiblich] bayan müşteriler
anspruchsvolle Kunden {sub} {pl} titiz müşteriler
fester Kundenkreis {sub} {m} sağlam müşteriler
die Großkunden {sub} {pl} toptan alıcı müşteriler
die Handelskunden {sub} {pl} [Käufer] ticari müşteriler
die Hauptkunden {sub} {pl} baş müşteriler
interessierte Kunden {sub} {pl} ilgili müşteriler
die Kernkundschaft {sub} {f} daimi müşteriler
die Kleinkunden {sub} {pl} küçük müşteriler
die Laufkundschaft {sub} {f} geçici müşteriler
die Laufkundschaft {sub} {f} tesadüfen gelip giden müşteriler
meisten Käufer [die~] çoğu müşteriler
neue Kunden {sub} {pl} yeni müşteriler
die Neukunden {sub} {pl} yeni müşteriler
die Privatkunden {sub} {pl} özel müşteriler
die Problemkunden {sub} {pl} sorunlu müşteriler
die Stammgäste {sub} {pl} devamlı müşteriler
die Stammkunden {sub} {pl} devamlı müşteriler
die Stammkundschaft {sub} {f} devamlı müsteriler
der Stammkundschaft {sub} {m} devamlı müşteriler
säumige Kunden {sub} {pl} zamanında borcunu ödemeyen müşteriler
säumige Kunden {sub} {pl} borcunu geciktiren müşteriler
säumige Kunden {sub} {pl} ödemeyi geciktiren müşteriler
wohlhabende Kunden {sub} {pl} varlıklı müşteriler
zufriedene Kunden {sub} {pl} memnun müşteriler
zusätzliche Kunden {sub} {pl} ilave müşteriler
0.004s