16 direkte Treffer gefunden für: müşteri


77 indirekte Treffer gefunden für: müşteri

Deutsch Türkisch
Abendessen mit Kunden sind nicht genehmigt müşterilerle akşam yemeklerine izin verilmez
abregen {v} [regte sich ab, hat sich abgeregt] müsterih olmak
abregen, sich {v} müsterih olmak
die Abschlussmethoden {sub} {pl} [Versicherung] müşteri kazanma metodları
die Abschlussprovision {sub} {f} müşteri kazanma komisyonu
Abteilung Kundenbetreuung {sub} {f} müşteri ağırlama bölümü
Abwanderung von Kunden {sub} {f} müşteri göçü
abwerben [z.B. Kunden] müşteriyi kendine yapındırmak
Abwerbung von Kunden {sub} {f} müşteriyi ayartma
akquirieren {v} [akquirierte, hat akquiriert] müşteri edinmek
akquirieren {v} [akquirierte, hat akquiriert] müşteri kazanmak
die Akquisition {sub} {f} müşteri kazanma önlemleri
akquisitorisch {adj} müşteri elde etmekle ilgili
akquisitorische Distribution {sub} {f} müşteri elde etmekle ilgili dağılım
an Kunden geliehene Gelder {sub} {pl} müşterilere ödünç verilen paralar
Anpassung an Kundenwünsche {sub} {f} müşteri isteklerine uydurma
Anreiz für die Käufer {sub} {m} müşteriler için teşvik
das Anschreibungskonto {sub} {n} müşteri hesabı
Anteil der Kunden {sub} {n} müşterilerin payı
Anzahlungen von Kunden müşterilerden alınan avanslar
Anziehungskraft auf Kunden {sub} {f} müşteriler üzerinde çekme gücü
auf den Kunden zugeschnitten müşteriye göre
auf den Kunden zugeschnitten müşteriye göre ayarlı
auf den Kundenbedarf zuschneiden {v} müşteriye göre ayarlamak
auf Kundenwünsche zugeschnittene betriebliche Anforderungen müşteri isteklerine göre ayarlı işletme gereksinimleri
auf Verlangen des Käufers müşterinin isteği üzerine
aus Kundensicht müşteri gözüyle
bauseitige Erbringung {sub} {f} müşteri tarafından sağlama
bauseitige Leistung {sub} {f} müşteri tarafından sağlanan hizmet
bauseitige Lieferung {sub} {f} müşteri tarafından inşaat malı teslimi
bauseitige Lieferung {sub} {f} müşteri temini
bauseits gestellte Anlage {sub} {f} müşteri tarafından sağlanan tesis
bauseits vormontiert müşteri tarafından ön montajı yapılmış
beim Kunden installierte Geräte müşteride kurulan aletler
Betreuung von Kunden {sub} {f} müşterilerle ilgilenme
Beziehung zu der Kundschaft {sub} {f} müşteri ile ilişki
der Buschenschank {sub} {m} [österr.: Buschenschenke] müşterilere Kkendi ürettiği şarabı satan lokal
die Buschenschänke {sub} {f} [österr.: Buschenschenke] müşterilere Kkendi ürettiği şarabı satan lokal
CRM [Customer-Relationship-Management, kurz CRM (dt. Kundenbeziehungsmanagement) oder Kundenpflege, bezeichnet] müşteri ilişkileri yönetimi
das Kundentelefon bedienen {v} müşteri telefonuna bakmak
den Forderungen des Kunden anpassen müşteri taleplerine uymak
der Kunde ist König {ugs.} müşteri velinimettir
die für den Käufer bestimmte Ware {sub} {f} müşteri için ayrılmış eşya
die Mehrzahl unserer Kunden müşterilerimizin çoğunluğu
die meisten Kunden müşterilerin çoğunluğu
der Drittumsatz {sub} {m} müşteri cirosu
Durchschnittsumsatz pro Kunde {sub} {m} müşteri başına ortalama ciro
Einbuße an Kundschaft {sub} {f} müşteri azalması
einen Kunden bedienen müşteriye hizmet etmek
einen Kunden zufrieden stellen müşteriyi memnun etmek
der Einkäuferbericht {sub} {m} müşteri raporu
abgesprungener Kunde {sub} {m} kaybedilmiş müşteri
anhänglicher Kunde {sub} {m} sadık müşteri
anhänglicher Käufer {sub} {m} sadık müşteri
anvertrauter Kunde {sub} {f} güvenilen müşteri
anweisender Kunde {sub} {m} havale veren müşteri
der Auslandskunde {sub} {m} yabancı müşteri
die Auslandskundin {sub} {f} [weiblich] yabancı müşteri
auswärtiger Kunde {sub} {m} dış müşteri
barzahlender Kunde nakit ödeyen müşteri
barzahlenKunde nakit ödeyen müşteri
der Barzahlungskunde {sub} {m} peşin para ödeyen müşteri
bekannter Kunde {sub} {m} tanınmış müşteri
der Besucher {sub} {m} devamlı müşteri
betroffener Kunde {sub} {m} ilgili müşteri
betrübter Kunde {sub} {m} kederli müşteri
bevorzugter Kunde {sub} {m} öncelikli müşteri
der Dauergast {sub} {m} [im Hotel] otelde uzun süre kalan müşteri
der Dauergast {sub} {m} [im Lokal] otele sürekli gelen müşteri
der Dauergast {sub} {m} devamlı müşteri
der Dauerkunde {sub} {m} daimi müşteri
die Dauerkundin {sub} {f} [weiblich] daimi müşteri
die Dauerkundschaft {sub} {f} devamlı müşteri
die Dauerkundschaft {sub} {f} sürekli müşteri
der Detailkunde {sub} {m} [selten] parekente alan müşteri
dreister Kunde {sub} {m} saygısız müşteri
der Drittkunde {sub} {m} üçüncü müşteri
0.003s