9 direkte Treffer gefunden für: müşterek


51 indirekte Treffer gefunden für: müşterek

Deutsch Türkisch
Abkommen über das Einheitliche Scheckgesetz {sub} {n} müşterek çek kanunu anlaşması
Abkommen über das Einheitliche Wechselgesetz {sub} {n} müşterek kambiyo işlemleri kanunu hakkında anlaşma
Abkommen über die Aufteilung der gemeinsamen Kosten und Einnahmen {sub} {n} müşterek gelir ve masrafların dağıtımı anlaşması
die Arbeitsgemeinschaft {sub} {f} müşterek teşebbüs
der Buchmacher {sub} {m} müşterek bahis bayii
Emissionsschaltung, vorwärts- {sub} {f} müşterek verici
das Emissionsschaltungsparameter {sub} {n} müşterek verici parametresi
die Gemeinbedarfseinrichtung {sub} {f} müşterek gereksinim kuruluşu
die Gemeinbedarfsfläche {sub} {f} müşterek gereksinim sahası
das Gemeinrecht {sub} {n} müşterek kanun
gemeinsam benutzt müşterek kullanılan
gemeinsam haftbar müşterek sorumlu
gemeinsame Batterie {sub} {f} müşterek batarya
gemeinsame Katode {sub} {f} müşterek katod
gemeinsame Leistung {sub} {f} müşterek güç
gemeinsame Leitung {sub} {f} müşterek hat
gemeinsamer Vertrag {sub} {m} müşterek akit
gemeinsames Eigentum müşterek mülkiyet
gemeinsames Grab {sub} {n} müşterek mezar
gemeinsames Handeln müşterek faaliyet
gemeinsames Interesse {sub} {n} müşterek menfaat
gemeinsames Interesse {sub} {n} müşterek çıkar
gemeinsames Konto {sub} {n} müşterek banka hesabı
gemeinsames Konto {sub} {n} müşterek hesap
gemeinschaftlicher Wasserbehälter {sub} {m} müşterek su deposu
gemeinschaftliches Sammelrohr {sub} {n} müşterek koilektör borusu
die Gemeinschaftsanlage {sub} {f} müşterek tesis
die Gemeinschaftsantenne {sub} {f} müşterek anten
die Gemeinschaftsantennenanlage {sub} {f} müşterek anten cihazı
die Gemeinschaftsarbeit {sub} {f} müşterek
die Gemeinschaftsarbeiten {sub} {pl} müşterek işler
der Gemeinschaftsdienst {sub} {m} müşterek
die Gemeinschaftseinrichtungen {sub} {pl} müşterek tesisler
das Gemeinschaftshaus {sub} {n} müşterek ev
das Gemeinschaftsklärwerk {sub} {n} müşterek arıtma tesisi
das Gemeinschaftskraftwerk {sub} {n} müşterek elektrik santralı
die Gemeinschaftsküche {sub} {f} müşterek mutfak
das Gemeinschaftstelephon {sub} {n} müşterek telefon
die Gemeinschaftsunterkunft {sub} {f} müşterek konaklama yeri
der Gemeinschaftswaggon {sub} {m} müşterek vagon
das Gemeinschaftszentrum {sub} {n} müşterek merkez
die Gemeinsprache {sub} {f} müşterek dil
das Gesamteigentum {sub} {n} müşterek mülkiyet
die Gesamtklage {sub} {f} [juristisch] müşterek dava
die Gesamtschuld {sub} {f} müşterek borç
der Gesamtschuldner {sub} {m} müşterek borçlu
geteiltes Elektron {sub} {n} müşterek elektron
das Gleichmäßigsignal {sub} {n} müşterek sinyal
das Gleichtaktsignal {sub} {n} müşterek sinyal
die Gleichtaktverstärkung {sub} {f} müşterek güçlendirme
die Grundplatte {sub} {f} müşterek taban
0.003s