4 direkte Treffer gefunden für: logisch


50 indirekte Treffer gefunden für: logisch

Deutsch Türkisch
logisch ableiten von {v} …den,…dan mantıklı türetme
logisch Denken {v} mantıklı düşünme
logisch denken {v} mantıksal düşünmek
logisch Denkender {sub} {m} mantıklı düşünen
logisch folgend {adj} mantıklı sıralı
logisch folgernd {adj} mantıklı netice çıkaran
logisch fortlaufend {adj} mantıklı ilerleyen
logisch fortlaufend organisierter Rechenautomat {sub} {m} mantıklı cereyan eder şekilde organize edilen hesaplama otomatiği
logisch richtig mantıken richtig
logische- mantıklı-
logische Addition {sub} {f} mantıki toplama
logische Aufstellung {sub} {f} mantıki düzenleme
logische Beziehung {sub} {f} mantıki ilişki
logische Datenstruktur {sub} {f} mantıklı veriy apısı
logische Differenz {sub} {f} mantıksal fark
logische Ebene {sub} {f} mantıksal düzey
logische Entscheidung {sub} {f} mantıksal karar
logische Folge {sub} {f} mantıklı netice
logische Folgerungen {sub} {pl} mantıksal neticeler
logische Funktion {sub} {f} mantıksal fonksiyon
logische Gleichungen {sub} {pl} mantıksal denklemler
logische Grundlage {sub} {f} mantıki temel
logische Gültigkeit {sub} {f} mantıki
logische Kette {sub} {f} mantıksal zincir
logische Konsequenz {sub} {f} mantıksal vargı
logische Konsistenz {sub} {f} mantıksal nitelik
logische Konzeption mantıksal tasarım
logische Methode {sub} {f} mantıklı yöntem
logische Multiplikation {sub} {f} mantıksal çarpma
logische Operation {sub} {f} mantıksal işlem
logische Ordnung {sub} {f} mantıksal dizi
logische Ordnung für Anwendungen {sub} {f} uygulamalar için mantıksal dizi
logische Organisation {sub} {f} mantıksal organize
logische Programmierung {sub} {f} mantıksal programlama
logische Satznummer {sub} {f} mantıki cümle numarası
logische Schaltkreise {sub} {pl} mantıksal devreler
logische Schaltung {sub} {f} mantıksal devre
logische Schlussfolgerung {sub} {f} mantıksal sonuç çıkarma
logische Seite {sub} {f} mantıki taraf
logische Struktur {sub} {f} mantıksal yapı
logische Summe {sub} {f} mantıksal toplam
logische UND-Funktion {sub} {f} mantıki ve-fonksiyonu
logische Verknüpfung {sub} {f} mantıksal bağlantı
logische Verknüpfungszeichen {sub} {n} mantıksal bağlantı işareti
logische Zeile {sub} {f} mantıksal satır
logischer Aufbau {sub} {m} mantıklı düzenleme
logischer Befehl {sub} {m} mantıksal komut
logischer Fehler {sub} {m} mantıksal hata
logischer Schaltkreis {sub} {m} mantıksal devre
logischer Schluss {sub} {m} mantıksal sonuç
0.003s