9 direkte Treffer gefunden für: lüks


50 indirekte Treffer gefunden für: lüks

Deutsch Türkisch
der Aufwandsteuer {sub} {m} lüks vergisi
der Beleuchtungsmesser {sub} {m} lüksmetre
der Beleuchtungsstärkemesser {sub} {m} lüksmetre
die de-luxe-Ausführung {sub} {f} lüks versiyon
ein goldener Käfig lüks yaşam sürdüğü halde başkasına bağımlı olma durumu
ein Leben im Luxus führen lüks içinde bir hayat sürdürmek
ein luxuriöses Leben lüks bir hayat
ein schwelgerisches Leben führen lüks hayat sürmek
ein Wohlleben führen lüks bir hayat sürmek
die Galanteriewaren {sub} {f} lüks ziynet eşyası
die Galanteriewaren {sub} {pl} [veraltet] lüks ziynet eşyası
die Galanteriewaren {sub} {pl} lüks eşya
die Glasluxusware {sub} {f} lüks cam eşya
Handel in Luxusgütern {sub} {m} lüks eşyalar ticareti
Handel mit Luxusgütern {sub} {m} lüks eşyalarla ticaret
Haus mit Luxusapartments {sub} {n} lüks daireli ev
im Luxus schwelgen {v} lüks hayat içinde har vurup harman savurmak
in Luxus leben {v} lüks içinde yaşamak
die Limousine {sub} {f} lüks otomobil
die Luxation {sub} {f} [Med.] lüksasyon
das Luxemburg {sub} {n} Lüksemburg
der Luxemburger {sub} {m} Lüksemburg`lu
die Luxemburger {sub} {pl} Lüksemburg`lular
die Luxemburgerin {sub} {f} [weiblich] Lüksemburglu
luxemburgisch {adj} Lüksemburg`lu
das Luxemburgisch {sub} {n} Lüksemburgça
der Luxmesser {sub} {m} lüksmetre
der Luxmesser {sub} {m} lüksometre
das Luxmeter {sub} {n} lüksmetre
luxuriöse Ausstattung {sub} {f} lüks donatım
luxuriöse Wohnung {sub} {f} lüks daire
luxuriöses Leben {sub} {n} lüks yaşam
die Luxuriösität {sub} {f} lükslük
Luxus entfalten {v} lüks yapmak
Luxus- lüks-
das Luxusapartment {sub} {n} lüks apartman dairesi
der Luxusartikel {sub} {m} lüks eşya
die Luxusartikel {sub} {pl} lüks eşyalar
die Luxusartikel {sub} {pl} lüks mallar
die Luxusartikel {sub} {pl} lüks eşya
die Luxusaufwendungen {sub} {pl} lüks eşya masrafları
die Luxusausführung {sub} {f} lüks model
die Luxusausgabe {sub} {f} lüks baskı
die Luxusausstattung {sub} {f} lüks donatım
das Luxusauto {sub} {n} lüks araba
der Luxusdampfer {sub} {m} lüks vapur
der Luxuseinband {sub} {m} lüks cilt
die Luxusfrau {sub} {f} lükse düşkün kadın
der Luxusgegenstand {sub} {m} lüks eşya
die Luxusgegenstände {sub} {pl} lüks eşyalar
0.002s