12 direkte Treffer gefunden für: kullanım


50 indirekte Treffer gefunden für: kullanım

Deutsch Türkisch
Anleitung zur Anwendung {sub} {f} kullanım klavuzu
der Anwenderbereich {sub} {m} kullanım sahası
die Anwenderbestätigung {sub} {f} kullanım tasdiki
anwenderfreundlich {adj} kullanımı kolay
die anwenderfreundlich {sub} {f} kullanımı kolay
die Anwendugsperspektive {sub} {f} kullanım perspektifi
Anwendung kann nur einmal gestartet werden {sub} {f} kullanım sadece bir kere tatbik edilebilir
Anwendung schließen {sub} {f} kullanımı kapatmak
die Anwendungen {sub} {pl} kullanımlar
Anwendungs- kullanım-
das Anwendungsbeispiel {sub} {n} kullanım örneği
die Anwendungsbeispiele {sub} {pl} kullanım örnekleri
die Anwendungsdauer {sub} {f} kullanım süresi
die Anwendungsdiskette {sub} {f} kullanım disketi
die Anwendungsdokumentation {sub} {f} kullanım dokümantasyonu
die Anwendungsdomäne {sub} {f} kullanım sahası
die Anwendungsebene {sub} {f} kullanım yüzeyi
das Anwendungsfenster {sub} {n} kullanım penceresi
die Anwendungsfläche {sub} {f} kullanım yüzeyi
die Anwendungsfreundlichkeit {sub} {f} kullanım koalylığı
die Anwendungsfunktion {sub} {f} kullanım fonksiyonu
das Anwendungsgebiet {sub} {n} kullanım alanı
die Anwendungsmerkmale {sub} {pl} kullanım nitelikleri
das Anwendungsmodul {sub} {n} kullanım modülü
der Anwendungsmodus {sub} {m} kullanım yöntemi
anwendungsnahe kullanıma elverişli
die Anwendungsoberfläche {sub} {f} kullanım yüzeyi
anwendungsorientiert {adj} kullanım hedefli
die Anwendungsschnittstelle {sub} {f} kullanım interfazı
der Anwendungsschutz {sub} {m} kullanım emniyeti
die Anwendungssicherheit {sub} {f} kullanım emniyeti
das Anwendungssoftware {sub} {n} kullanım yazılımı
die Anwendungsstatistik {sub} {f} kullanım istatistiği
die Anwendungssteuerung {sub} {f} kullanım yönlendirilmesi
der Anwendungssupport {sub} {m} kullanım desteği
das Anwendungssymbol {sub} {n} kullanım senbolü
das Anwendungssystem {sub} {n} kullanım sistemi
die Anwendungstechnik {sub} {f} kullanım tekniği
anwendungstechnisch {adj} kullanıma ait
das Anwendungsteil {sub} {n} kullanım parçası
die Anwendungsvariabilität {sub} {f} kullanım değişikliği
die Anwendungsverarbeitung {sub} {f} kullanım işlemi
das Anwendungsverbot {sub} {n} kullanım yasağı
die Anwendungsvorschläge {sub} {pl} kullanım tavsiyeleri
die Anwendungsvorteile {sub} {pl} kullanım yararları
die Anwendungswissenschaft {sub} {f} kullanım bilimi
die Anwendungszeichnung {sub} {f} kullanım çizimi
der Anwendungszeitpunkt {sub} {m} kullanım zamanı
die Anwendungsübereinstimmung {sub} {f} kullanım uyuşması
die Anwerbungsmethode {sub} {f} kullanım metodu
0.002s