21 direkte Treffer gefunden für: konuşma


50 indirekte Treffer gefunden für: konuşma

Deutsch Türkisch
die Abfrageschaltung {sub} {f} konuşma devresi
die Abfragesequenz {sub} {f} konuşma sıralaması
das Abfragesignal {sub} {n} konuşma sinyali
die Abfragespannung {sub} {f} konuşma gerilimi
die Abfragesprache {sub} {f} konuşma lisanı
die Abfragestation {sub} {f} konuşma istasyonu
die Abfragestelle {sub} {f} konuşma noktası
das Abfragesystem {sub} {n} konuşma sistemi
der Abfragetakt {sub} {m} konuşma aralığı düzeni
die Abfragetaste {sub} {f} konuşma düğmesi
der Abfrageteil {sub} {m} konuşma cihazı
der Abfrageterminal {sub} {m} konuşma terminali
die Abfrageverarbeitung {sub} {f} konuşma işlemi
die Abfrageverzögerung {sub} {f} konuşma gecikimi
die Abfragevorrichtung {sub} {f} konuşma düzeni
das Abfragezeichen {sub} {n} konuşma işareti
der Abfragezyklus {sub} {m} konuşma deviri
die Abstimmungsglocke {sub} {f} [Unterhaus] konuşmaya başlama zili
abundant konuşma yineleme
abzuhalten konuşma yapılması gerekli
die Alalie {sub} {f} konuşma bozukluğu
die Alalie {sub} {f} konuşma yeteneğinden yoksunluk
als Sprecher tätig sein {v} konuşma olarak görev yapmak
am Anfang seiner Rede konuşmasının başında
amnestische Aphasie {sub} {f} konuşma unutmaktan ötürü konuşamama
anknüpfen {v} [knüpfte an, hat angeknüpft] konuşmaya başlamak
der Anrufaufzeichner {sub} {m} [Telefon] konuşma kaydedici
die Anrufzeit {sub} {f} konuşma süresi
der Ansager {sub} {m} konuşma
Ansprache halten {v} konuşma yapmak
Anweisungen für Redner konuşmacıya talimatlar
die Aphasie {sub} {f} konuşma veya konuşulanı anlama yeteneğinin kaybı
Art zu reden {sub} {f} konuşma tarzı
Art zu sprechen {sub} {f} konuşma tarzı
artikulatorische Sprachstörung {sub} {f} konuşmada telaffuz bozukluğu
die Asyntaxie {sub} {f} konuşmada söz dizimlerinin bozulması
Aufteilung der Redezeit {sub} {f} konuşma zamnını paylaşma
Aufzeichnungsgerät für Gespräche {sub} {n} konuşmaları kayıt cihazı
aus sich herausgehen {v} konuşmaya başlamak
aussprechen {v} [sprach aus, hat ausgesprochen] konuşmak
ähm [Interj.] konuşmada mola kesintisi
Beschränkung der Redezeit {sub} {f} konuşma zamanının sınırlanması
besprechen {v} [besprach, habe besprochen] konuşmak
die Besprechungen {sub} {pl} konuşmalar
Besprechungs- konuşma-
die Bradyarthrie {sub} {f} konuşmanın ağırlaşması
die Bradyphasie {sub} {f} [Bradifazi] konuşma temposunun yavaşlaması
das Gespräch aufzeichnen {v} konuşma kaydetmek
das Gespräch führen {v} konuşma yönetmek
debattelos {adj} konuşmadan
0.003s