Keine direkten Treffer gefunden für: konstruktive

Deutsch Türkisch

32 indirekte Treffer gefunden für: konstruktive

Deutsch Türkisch
konstruktive Ausführung {sub} {f} tasarımını yapma
konstruktive Auslegung {sub} {f} tasarım düzenlemesi
konstruktive Bauteile {sub} {pl} proje inşa parçaları
konstruktive Bauwerke {sub} {pl} tasarlanan inşaat eserleri
konstruktive Bearbeitung {sub} {f} tasarım işlemi
konstruktive Enthaltung {sub} {f} tasarım çekincesi
konstruktive Entwicklung {sub} {f} proje gelişimi
konstruktive Entwurfsarbeit {sub} {f} proje taslağı işi
konstruktive Erarbeitung {sub} {f} tasarım işlemi
konstruktive Fläche {sub} {f} tasarım yüzeyi
konstruktive Gespräch {sub} {n} tasarım görüşmesi
konstruktive Gestaltung {sub} {f} proje tasarlama
konstruktive Kritik {sub} {f} yapıcı eleştiri
konstruktive Kunststoffverkleidung {sub} {f} tasarımlı plastik kaplama
konstruktive Lebenseinstellung {sub} {f} yapıcı hayat görüşü
konstruktive Lebenseinstellung {sub} {f} yapıcı hayat felsefesi
konstruktive Maßnahmen {sub} {pl} yapıcı önlemler
konstruktive Möglichkeiten {sub} {pl} tasarım olanakları
konstruktive Sicherheit {sub} {f} tasarım emniyeti
konstruktive Teilekorrekturen {sub} {pl} inşa elemanlarınde tasarımsal düzeltme
konstruktive Vorschläge {sub} {pl} tasarım önerileri
konstruktive Zusammenarbeit {sub} {f} yapıcı birlikte çalışma
konstruktiver {adj} daha yapıcı
konstruktiver Ansatz {sub} {m} geliştirici fikir
konstruktiver Bauingenieur {sub} {m} tasarımcı inşaat mühendisi
konstruktiver Durchmesser {sub} {m} tasarım çapı
konstruktiver Entwurf {sub} {m} tasarım çizimi
konstruktiver Ingenieurbau {sub} {m} tasarım mühendisliği
konstruktiver Scheiteldurchmesser {sub} {m} tasarım tepe çapı
konstruktiver Stahlbau {sub} {m} çelik tasarım
konstruktives Denken n
Konstruktives Misstrauensvotum {sub} {n} yapıcı güvensizlik oyu
0.001s